Telex Raad van Bestuur

Augustus 2022

De Raad van Bestuur pikte aan het einde van de zomervakantie de draad weer op met een vergadering in Waregem waar bestuurslid Katrijn Titeca de perfecte gastvrouw was. Na afloop trokken het team van Netwerk Lokaal Sportbeleid en Raad van Bestuur samen naar Waregem Koerse.

  • Opvolging financiën en tussentijdse begrotingsevaluatie 2022.
  • Bespreking werking en samenstelling Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur. Tijdens de zomermaanden werd er door een kerngroepje hard gewerkt aan de toekomst zoals werd aangekondigd op de Algemene Vergadering van 10 juni 2022 waarin Cindy Winters haar afscheid als voorzitter aankondigde. De Raad van Bestuur boog zich over de verschillende voorstellen en sprak een verdere manier van werken af. Hier volgt heel snel meer nieuws over!
  • Het bestuur startte met een eerste brainstorm in functie van Congres Lokaal Sportbeleid 2023 in Brugge. Noteer alvast woensdag 8 en donderdag 9 maart 2023 in jullie agenda! Alle informatie zal worden meegedeeld via www.lokaalsportbeleid.be/congres.
  • Tussentijdse evaluatie jaaractieplan 2022.
  • Stand van zaken van verschillende dossiers: Corona en ventilatieRed het zwemmenEU Sport Link …
  • Update van het Team Lokaal Sportbeleid.