Schrijf nu in voor de infosessie van 13 januari subsidieoproep Erasmus+ Sport 2022

Vanaf begin december 2021 kunnen sportorganisaties, lokale besturen en andere actoren projecten indienen voor Erasmus+ Sport.

bron: ENGSO

Een projectaanvraag houdt meestal een samenwerkingsverband in dat je samen met eén of meerdere buitenlandse partners aanvraagt. Je project ligt in de lijn met minstens één horizontaal beleidsthema en/of één sportspecifiek beleidsthema. Horizontale thema’s behandelen ecologie, inclusie en diversiteit, digitalisering en gemeenschappelijke waarden. Sportspecifieke thema’s zijn: met stip op 1: een gezonde levensstijl promoten (cfr. HealthyLifestyle4All), promoten van waarden en integriteit van sport, opvoeding voor en door sport en het behandelen van maatschappelijke thema’s zoals racisme, matchfixing, anti-doping etc.

Net zoals vorige jaren is het in 2022 ook mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor een not for profit sportevent. Dit kunnen heel eenvoudige evenementen zijn waarbij je je richt op breedtesportactiviteiten in een internationale context. Deze aanvraag kan mono benificiary zijn wat betekent dat je geen partners nodig hebt voor de aanvraag.

Nieuw in het Erasmus+ Sport aanbod zijn de aanvragen voor capacity building. Samen met een aantal Europese partners ga je een samenwerkingsverband aan met derdewereldlanden buiten de Europese Unie en werk je rond bepaalde activiteiten.

EU Sport Link en Sport Vlaanderen organiseren op 13 januari 2022 in de namiddag een infosessie over Erasmus+ Sport 2022 en andere Europese subsidiemogelijkheden. Zet alvast deze datum in je agenda en houd de communicatiekanalen van Netwerk Lokaal Sportbeleid, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen in het oog voor de inschrijvingsmodaliteiten. Schrijf je hier in!

De deadline voor de aanvragen voor samenwerkingsverbanden en not for profit sportevents is 23 maart 2022, voor capacity building 7 april 2022.

Wil je ondertussen al zelf op zoek gaan naar de programmagids 2022 of naar eerdere voorbeelden? Dan kan je terecht op onderstaande links. Je kan ook steeds terecht bij Bart Verschueren van EU Sport Link (bart.verschueren@eusportlink.be) of bij Simon Plasschaert van Sport Vlaanderen (simon.plasschaert@sport.vlaanderen) als je intussen vragen hebt, of al eens een idee wil aftoetsen.

Schrijf in voor de infosessie Erasmus+ Sport 2022

Klik hier om in te schrijven.

Info over Interreg subsidiemogelijkheden, klik hier.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be