Studiedag: Vrije tijd en participatie in een veranderend landschap

In welke mate nemen Vlamingen deel aan het vrijetijdsleven in Vlaanderen? Welke factoren beïnvloeden die participatie positief of wat zijn drempels om deel te nemen? Verneem er meer over tijdens de voorstelling van de 4de participatiesurvey op 8 november.

Wat?

Van 2020 tot 2022 werd voor de 4de keer de participatiesurvey afgenomen, een grootschalig onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de Vlaming. De opdracht werd uitgevoerd door het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (KCM), het Onderzoeksplatform Sport (OPS) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP).

Via die participatiesurvey wil de Vlaamse overheid meer kennis vergaren over de vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen, meer specifiek voor cultuur, jeugd, sport en media. De gegevens uit de survey vormen immers een belangrijke bron voor het uittekenen en uitvoeren van de beleidslijnen voor die thema’s. In 2003-2004, 2009 en 2014 werden al eerdere onderzoeken gevoerd.

Voor wie

Voor iedereen die (al dan niet beroepsmatig) betrokken is bij vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen en wil weten hoe die evalueert binnen de sectoren cultuur, jeugd, sport en media.

Waar en wanneer

  • Dinsdag 8 november van 9 tot 17 uur.
  • Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), Arduinkaai 7 in Brussel.

Programma

De studiedag bestaat uit 2 delen:

  • In de voormiddag is er een plenaire sessie, waarin we de resultaten van de participatiesurvey voorstellen. We hebben het over de transversale thema’s en uitdagingen voor vrije tijd en participatie.
  • In de namiddag kun je deelnemen aan 1 specifieke sessie per beleidsveld: cultuur, sport en media (Er is geen aparte sessie voorzien voor jeugd. Het Jeugdonderzoeksplatform zal de resultaten van de komende JOP-monitor later voorstellen).

Eind september maken we het gedetailleerde programma bekend.

Schrijf je in

Gratis inschrijven kan tot en met 25 oktober. Je kunt kiezen om je in te schrijven voor enkel de voormiddag, enkel de namiddag of de hele dag. Wie de hele dag deelneemt, is automatisch ingeschreven voor de vegetarische lunch