Help mee om de sportparticipatie van personen met een beperking in Vlaanderen in kaart te brengen

G-sport Vlaanderen is momenteel bezig met een grootschalige studie, waarbij ze samen met KU Leuven de sportdeelname bij personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening in kaart brengen. Sommige mensen doen aan sport, anderen besteden hun vrije tijd liever aan iets anders. Of je nu tot de eerste of tweede categorie behoort, jouw kijk op G-sportparticipatie is van belang!  

Deel jouw mening!

De studie loopt volop, maar er is nog heel wat respons nodig om het vooropgestelde aantal antwoorden te bereiken. Het zou dus heel fijn zijn mocht jouw organisatie hier ook mee de schouders willen onder zetten! KU Leuven en G-sport Vlaanderen hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen om bewegingsdeelname bij iedereen tussen 6 en 80 jaar met een visuele, verstandelijke, fysieke, auditieve beperking, psychische kwetsbaarheid, autisme of chronische aandoening (= G-sportparticipatie) op grote schaal in kaart te brengen. Je leest er alles over via deze link.

Met hun vragenlijst willen ze meer te weten komen over jouw redenen en drempels om al dan niet aan sport of bewegen te doen. Voor hun grootschalige bevraging wordt ook jouw medewerking gevraagd. Aan de hand van deze resultaten zal G-sport Vlaanderen haar beleid opnieuw vormgeven, nog meer drempels wegwerken en kansen creëren voor alle (potentiële) G-sporters.  Ga hieronder naar de studie en deel je mening! Invullen kan nog tot einde februari.

Wat krijg je ervoor terug?  

De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in oktober 2024, en zullen vertaald worden in een beleidsrapport, maar ook naar eenvoudig leesbare factsheets die we openbaar ter beschikking zullen stellen. Jullie worden als eerste op de hoogte gebracht van de cijfers wanneer ze beschikbaar zijn. G-sport Vlaanderen zal de cijfers gebruiken om haar beleid voor de komende jaren vorm te geven, en zo nog meer drempels weg te werken. Maar de cijfers kunnen ook een hefboom zijn om anderen aan te zetten om gerichte acties te ondernemen om sport en bewegen ook voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening toegankelijker te maken.

Download hier bovenstaande flyer.