Stel jouw voetbalclub kandidaat voor de 'Voetbal verbindt Award'

Met meer dan 310.000 aangesloten leden en ontelbaar verwante personen speelt Voetbal Vlaanderen een belangrijke rol in de samenleving. De vereniging is de “place to be” van heel veel mensen. Dit wil Voetbal Vlaanderen bewust maken bij haar verenigingen, via hun aanbod van clubontwikkeling met bijhorende projecten. Daarom komt de federatie met een ‘Voetbal Verbindt Award’. Op deze manier wil Voetbal Vlaanderen de aangesloten verenigingen inspireren in hun werking, ondersteunen in hun werking en verbinden met alle actoren.

Beoordelingscriteria award

De bestaansreden van deze vereniging is niet enkel “het spelletje voetbal”. Het is ook verankerd in haar werking dat zij:

  • Inzet op het weerbaar en verantwoordelijk maken van jongeren binnen de club.
  • Mensen samenbrengt en het sociale weefsel versterkt. 
  • De lokale gemeenschap verankerd in de werking van de club, naast haar sportieve werking. Er wordt een actieve rol in de gemeenschap opgenomen. 
  • Oog heeft voor verschillende doelgroepen in de lokale gemeenschap. De club staat hierbij open voor meer dan haar reguliere en vaste leden en de betrokkenen. 
  • Oog heeft voor de verschillende initiatieven van de lokale gemeenschap.

Kandidatuur insturen

Heb je lokaal een club die zich kandidaat wenst te stellen voor de ‘Voetbal Verbindt Award’, dan kan je hen de respectievelijke webform op de landingspagina van Voetbal Vlaanderen laten invullen. Kandidaturen kunnen nog tot 1 februari 2024 worden ingestuurd. Veel succes!

Voorlopige timing die gehanteerd wordt door Voetbal Vlaanderen.