Jong Netwerk Lokaal Sportbeleid

In Jong Netwerk Lokaal Sportbeleid zetelen dynamische, gemotiveerde medewerkers die voor Netwerk Lokaal Sportbeleid een echte meerwaarde betekenen. Uit elke provincie werden een drietal personen aangesproken om Jong Netwerk Lokaal Sportbeleid vorm te geven. Op die manier wil Netwerk Lokaal Sportbeleid de betrokkenheid bij het werkveld nog verhogen en nieuw bloed laten stromen door de verschillende organen en commissies. 

Hierbij wil Netwerk Lokaal Sportbeleid een forum creëren voor jonge sportdienstmedewerkers waar zij een mening formuleren inzake decreten en wetgevingen, inhoudelijk thema’s bepalen voor vormingen en hun kennis en informatie kunnen doorgeven. En minstens even belangrijk: zij zullen ook de mening en de kennis van anderen meedragen naar hun eigen sportdienst/zwembad.

Deze vergadering wordt maximaal vier keer per jaar samengeroepen.

Samenstelling

*Uittredend lid
**Toekomstig plaatsvervanger

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be