Afdeling Vlaams-Brabant en Brussel

Via provinciale afdelingen wil Netwerk Lokaal Sportbeleid nog dichter bij de leden staan. De afdeling Vlaams-Brabant en Brussel is een actieve afdeling die samen met en voor de leden-gemeenten een vormingsprogramma wil uitwerken. In januari vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats gekoppeld aan een studiemoment voor sportfunctionarissen en sportpromotoren.

Bestuur