Afdeling Limburg

Via provinciale afdelingen wil Netwerk Lokaal Sportbeleid nog dichter bij de leden staan. De afdeling Limburg is een actieve afdeling die samen met en voor de leden-gemeenten een vormingsprogramma wil uitwerken. In januari vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats voor sportfunctionarissen, schepenen van sport en sportraden. Daarnaast is er een uitgebreid vormingsaanbod.

Bestuur