Oproep Nike Community Impact Fund - 'Bewegen maakt jongeren weerbaar'

Bewegen maakt jongeren weerbaar 

Is jouw sportclub of vereniging in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant begaan met kwetsbare jongeren, dan kan de Koning Boudewijnstichting jou steunen voor max. 6.000 euro. 

Wij weten uit ervaring dat spel en sport, kortom bewegen jongeren minder kwetsbaar maakt. Het maakt hen sociaalvaardig, ze voelen zich erbij horen en draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. Maar ze stoten vaak op drempels. Drempels door kansarmoede, culturele verschillen, taal- en leerachterstand, gedrags- of psychische problemen, fysieke of mentale beperking,… En voor jou is het niet evident om die jongeren te bereiken, ze te motiveren, ze te blijven boeien. 

Heb je een project dat de hand reikt naar kwetsbare jongeren en drempels wegneemt om hen tot bewegen aan te zetten, laat het dan weten aan het Nike Community Impact Fund en de Koning Boudewijnstichting. Elk volwaardig en duurzaam voorstel verdient onze aandacht en eventuele steun. Indienen kan tot en met 22 februari 2024.

Financiële steun 

Geselecteerde projecten kunnen een financiële steun krijgen tot max. 6.000€.  Er is een totaal budget van 140.000 € beschikbaar. Het is een troef als er nog andere steun is van andere instanties (co-funding).