Online enquête Kengetallen Zwembaden

Regelmatig verzamelen we praktijkgericht onderzoeksmateriaal met betrekking tot de publieke zwembaden. Enerzijds om zwembaden informatie aan te reiken om hun lokaal zwembadbeleid uit te stippelen en anderzijds om de belangen van de sector te behartigen. 

Door regelmatig een set basisgegevens op te vragen, aangevuld met vragen die inspelen op actuele onderwerpen, krijgen we zicht op evoluties en vervolledigen we zo het beeld van de zwembadsector.

En daarvoor hebben we ook jouw medewerking nodig. Mogen we je vragen de ‘Kengetallen Zwembaden – gegevens 2021 & 2022’ voor jouw zwembad nauwkeurig en volledig in te vullen? Ook als je zwembad in de loop van 2022 of 2023 de deuren (definitief) sloot.

We raden je aan om de enquête vooraf al eens door te nemen via deze link (pdf-bestand). Het is ook handig als je onderstaande gegevens bij de hand hebt, want je kan het formulier tussentijds niet opslaan:

  • de bezoekersaantallen van 2021 en 2022
  • het aantal dagen dat zwembad open was in 2021 en 2022
  • water- en energieverbruik van 2021 en 2022
  • tarieven van 2021, 2022 en 2023
  • gegevens over aantal redders in 2021 en 2022

We ontvangen de gegevens graag vóór 15 september. Uit de inzendingen verloten we 3 duotickets voor de Trefdag Zwembaden!

Wens je meer informatie, heb je een vraag of lukt het niet de gegevens van jouw zwembad door te geven op deze manier? We helpen je graag verder.

Alvast van harte bedankt voor je medewerking!

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid