Grootschalig publieksonderzoek Vlaamse zwembaden

In het voorjaar van 2022 wordt voor het eerst een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse zwembaden. Op grote schaal krijgen alle zwembaden de kans om hun eigen publiek uitvoerig te bevragen. Zowel zwemmers, niet-zwemmers als afhakers komen aan bod.

Via dit unieke onderzoek krijg je de kans om via een eenvoudig inzetbaar en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek je eigen zwemmers te bevragen over alle belangrijke aspecten rond hun zwembadbezoek bij jou. Domeinen die aan bod komen zijn beleving en ervaring van het zwembad, evaluatie van het aanbod, communicatie van het zwembad, infrastructuur, profiel bezoeker …

De resultaten worden in een individueel en praktisch inzetbaar rapport weergegeven, waarbij zwembaden zich anoniem kunnen vergelijken (benchmarken) met een cluster van vergelijkbare zwembaden en met de Vlaamse resultaten. Na het onderzoek wordt, onder andere via Netwerk Lokaal Sportbeleid, de kans geboden om verder aan de slag te gaan met de resultaten.

Dit uitgebreide publieksonderzoek wordt voorafgegaan door een impactonderzoek over corona. Zwembaden die deelnemen aan het publieksonderzoek, zullen namelijk vanaf 14 juni 2021 hun publiek al kunnen bevragen in een speciale ‘coronabevraging’. Op niveau van jouw zwembad wordt bij de eigen zwemmers gemeten hoe corona een invloed heeft op hun gedrag, bezorgdheden en wat het zwembad kan doen om hier antwoord op te bieden. In dit luik kom je te weten hoe je bezoekers de maatregelen rond corona ervaren, waarom sommige zwemmers tijdelijk afgehaakt zijn, welke verwachtingen het publiek heeft over het terugkeren naar het ‘nieuwe normaal’, hoe je jouw bezoekers maximaal terug naar het zwembad krijgt …

Dit ‘coronaluik’ is gratis voor de zwembaden die deelnemen aan het publieksonderzoek. Wil je hier gebruik van maken? Dan kan je tot 11 juni 2021 inschrijven.

Het publieksonderzoek zwembaden wordt gerealiseerd door Universiteit Gent (Prof. Dr. Annick Willem), Netwerk Lokaal Sportbeleid en LMR.

Meer informatie over het onderzoek (methode, timing, tarieven, aanmelden …)  vind je op www.zwem22.be. Voor bijkomende vragen kan je het projectteam contacteren via info@lmov.be.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid