Green Deal Sportdomeinen: Oproepen 'Groen-blauwe Parels' en 'Groen-blauwe dooradering' voorgesteld & navorming 'Duurzaam omgaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden'

Netwerk Lokaal Sportbeleid is één van de initiatiefnemers voor de Green Deal Sportdomeinen. We geloven dat dit samenwerkingsverband initiatieven en ideeën vanop het werkveld zal faciliteren en versnellen door samenwerking. Met deze Green Deal bundelen we de krachten om ook onze sportinfrastructuur toekomstklaar te maken. Als één van de initiatiefnemers gaan we samen we voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving!

In het kader van deze Green Deal Sportdomeinen organiseerde het Departement Omgeving een online toelichting over de oproepen ‘Groen-blauwe Parels‘ en ‘Groen-blauwe dooradering‘. Anderzijds kan je je ook inschrijven voor de navorming rond ‘Duurzaam omgaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden‘ op donderdag 15 september 2022. Deze navorming staat in het teken van enkele prangende problematieken rond het duurzaam beheren van grasvelden.

Online infosessie Groen-blauwe Parels en Groen-blauwe dooradering

Het Departement Omgeving organiseerde op 2 mei 2022 een online toelichting over twee oproepen die deel uitmaken van het investeringsplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de Blue Deal van de Vlaamse Regering. Met deze oproepen is het departement op zoek naar projecten die een antwoord bieden op de water- en droogteproblematiek in de bebouwde ruimte. Zoals jullie merken, is het ook deze zomervakantie al een tijd zeer droog. De geselecteerde projecten krijgen een subsidie.

Groen-blauwe Parels

De oproep ‘Groen-blauwe Parels’ richt zich tot (samenwerkingen tussen) vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties voor onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging, lokale overheden en POM’s die willen ontharden op verschillende publieke en private terreinen. De subsidie hiervoor bedraagt minimum 150.000 euro en maximaal 245.000 euro.

Groen-blauwe dooradering

De oproep ‘Groen-blauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0‘ richt zich enkel tot lokale besturen. De subsidie voor quick-win projecten bedraagt minimum 200.000 euro en maximaal 600.000 euro. 

Droogte

Wat kan en mag je als stad of gemeente doen tijdens de droogte om jouw sportvelden te besproeien? Een vraag die bij heel wat gemeente- en stadsdiensten leeft. Ook in het voorjaar leefde deze vraag. De Inspecteur (Radio 2) besteedde er toen de nodige aandacht aan in haar programma. We bundelen hieronder drie fragmenten die jou inspiratie / inzichten kunnen geven:

Navorming fytolicentie sportsector ‘Duurzaam omgaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden’

Schrijf je in voor de navorming rond ‘Duurzaam omgaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden’ op donderdag 15 september 2022.

Duurzaam beheer van grasvelden wordt steeds meer een uitdaging. De aanwezigheid van ziekten en plagen, het verstrengen van de wetgeving en de extreme weersomstandigheden zorgen voor de nodige uitdagingen om de grasmat kwalitatief en bespeelbaar te houden. Deze navorming is in het teken van bovenstaande problematiek. Enkele zeer ervaren sprekers komen ons inzicht geven in ziekten en plagen, bemesting en bodemgezondheid van grasvelden. De laatste nieuwe ontwikkelingen komen aan bod om o.a. engerlingen en emelten tegen te gaan. We sluiten af met een rondleiding op het PCS en een praktijkdemonstratie met enkele innovatieve machines die ons kunnen helpen met het duurzaam beheer van grasvelden.

Deze studiedag vindt plaats van 12u30 tot 16u30, een uitgebreid programma volgt binnenkort.

Praktisch

  • Datum: Donderdag 15 september 2022 om 12u30
  • Locatie: Proefcentrum voor Sierteelt – Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen

Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven vóór 12 september 2022 via de onderstaande knop. Het aantal inschrijvingen is beperkt.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be