Green Deal Sportdomeinen - 10 uitdagingen en oplossingen voor bestekken duurzaam onderhoud sportdomeinen

De Green Deal Sportdomeinen gaat voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden en benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem met iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik.

Bestekken voor het onderhoud en/of (her)aanleg van sportterreinen zijn in de praktijk cruciale instrumenten om een verandering naar een duurzame aanpak te realiseren. Deze 10 uitdagingen en tips kwamen tot stand in de Trail Green Deal Sportdomeinen van 2023. Dit document is vormgegeven door de expertise van Netwerk Lokaal Sportbeleid samen met Farys, Stad Antwerpen, Sport Vlaanderen, VMM, Corridor en de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Ben je getriggerd door deze 10 tips en wil je meer te weten komen over de Green Deal Sportdomeinen? Neem dan zeker een kijkje op de website, een bron van informatie met tips, powerpoints, praktijkvoorbeelden, verslagen etc. Of contacteer collega Matthias Van Acker

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be