Gratis studiedag Groenvoorziening 'Waterbeheer in natuurlijke groenzones & (zwem)vijvers'

Groenzones in tuinen en openbaar groen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een klimaatrobuuste leefomgeving via bovengrondse infiltratiezones. Tijdens het eerste deel van deze studiedag op 22 februari 2024 wordt dieper ingegaan op de huidige wettelijke eisen van de gewestelijke hemelwaterverordening, de dimensionering van een infiltratiezone en de natuurlijke inrichting ervan.

Het tweede deel van de studiedag behandelt natuurlijke waterelementen zoals (zwem)vijvers in groenzones. Een waterelement draagt immers bij aan het bevorderen van biodiversiteit en levert verkoeling tijdens warme dagen. Behoud van waterkwaliteit is echter niet altijd een sinecure, heel wat factoren hebben hierop een invloed. We geven hierin meer inzichten en gaan dieper in op de plantkeuze.

Programma

  • 13u00: Ontvangst
  • 13u30: Verwelkoming
  • 13u35: Bovengrondse wateropvang in tuinen en openbaar groen – Evelyn Snijkers (Aquafin)
  • 14u20: Wadi’s: effect van substraat en beplanting op infiltratie – Hanne Denaeghel (PCS)
  • 14u45: Pauze
  • 15u00: Behoud van waterkwaliteit in Vlaamse zwemvijvers: een introductie – Sandy Adriaenssens (PCS)
  • 15u45: Beplanting van (zwem)vijvers – Guido Lurquin
  • 16u30: Afsluitende drink

Zet alvast donderdag 22 februari 2024 in je agenda. De opleiding zal doorgaan op het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen van 13u30 tot 16u30.

Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven vóór 19 februari 2024

Extra informatie en inschrijving vind je terug via deze link.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be