Wegwijs in Europese subsidieprogramma’s voor jongeren

Werkt jouw organisatie voor en met maatschappelijk kwetsbare jongeren, vooral NEET-jongeren? Dan wil het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) je graag laten kennismaken met een aantal Europese subsidieprogramma’s die ook voor hen interessant zijn en die kunnen bijdragen aan een betere toekomst. Op onze infosessie in het najaar verneem je er alles over.

Het Dep. CJM wil organisaties wegwijs maken in de verschillende Europese subsidieprogramma’s die kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor jongeren. Daarom organiseert het deze infosessie in het kader van het Europees Jaar van de Jeugd (2022) en het Europees Jaar van de Vaardigheden (2023). Het eerste project zette zich o.a. in om de deelnamemogelijkheden te promoten die de EU biedt aan jongeren, met name maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het Europees Jaar van de Vaardigheden geeft dan weer een nieuwe impuls aan een leven lang leren.

Daarom organiseren ze samen met JINT en VLEVA een infosessie waarin we een aantal interessante programma’s voorstellen:

Wie, waar en wanneer

De infosessie zal plaatsvinden op maandag 25 september 2023, van 9.30 tot 13.30 uur in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. Ze is vooral bedoeld voor organisaties die zich richten op NEET-jongeren. NEET staat voor Not in Education, Employment or Training. Het gaat om jongeren tussen 15 en 24 jaar die geen opleiding volgden in een referentieperiode van 4 weken, geen regulier onderwijs volgen, geen opleiding volgen buiten het reguliere onderwijs of niet aan het werk zijn (ook niet als jobstudent). Je bent zeker ook welkom als je organisatie niet specifiek met die doelgroep werkt en je gewoon interesse hebt in de Europese subsidieprogramma’s.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be