Unieke bundeling van kennis over sport voor mensen met een beperking in 19 Europese landen in ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’

Recent verscheen ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’. Dit Engelstalige boek geeft een uniek inzicht in de verschillende manieren waarop 19 Europese landen sport voor mensen met een beperking besturen en organiseren. En in de mate waarin mensen met een beperking aan sport deelnemen.

Het boek is uitgebracht onder redactie van Caroline van Lindert (Mulier Instituut), Jeroen Scheerder (KU Leuven) en Ian Brittain (Coventry University).

Casestudies uit 19 Europese landen

Het boek is een verzameling van casestudies van maar liefst 19 landen in Europa. De landenhoofdstukken zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde theoretische kader. Dit maakt het mogelijk een vergelijking te maken van het beleids- en organisatielandschap van sport voor mensen met een beperking in de verschillende landen.

Theoretisch kader, sportdeelname en inclusie

Daarnaast bevat het boek de volgende onderwerpen:

  • een theoretische beschouwing van de begrippen beperking, inclusie en (gehandicapten)sport;
  • in hoeverre op Europees niveau en door de landen zelf data worden verzameld over de deelname aan sport van mensen met een beperking, en de uitdagingen daarbij;
  • de mate waarin overheden en sportorganisaties aandacht hebben voor het bevorderen van de inclusie van mensen met een beperking in de sport, met de conclusie dat hierin nog werk aan de winkel is;
  • conclusies over de verschillende systemen waarin sport voor mensen met een beperking in Europa wordt georganiseerd en aanbevelingen voor vergelijkend onderzoek met zowel ‘beperking’ als ‘sport’ als indicator.

35 auteurs met uiteenlopende achtergrond

Naast de redacteurs hebben maar liefst 35 auteurs van verschillende nationaliteiten een bijdrage geleverd aan dit handboek. Met hun diverse achtergrond en kennis brengen zij de werelden van sportdeelname en sportbeleid samen met die van mensenrechten, diversiteit en inclusie en ‘disability studies’.

Daarmee is dit handboek een waardevolle bron voor studenten, onderzoekers, beleidsmakers, professionals en mensen met een beperking zelf die zich willen verdiepen in de wereld van sport voor mensen met een beperking.

Steun van verschillende organisaties

Dit handboek is tot stand gekomen onder aanmoediging van diverse organisaties: het Mulier Instituut, de KU Leuven, Coventry University, het ministerie van VWS, de European Association of Sociology of Sport (EASS), en de International and European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA & IFAPA).

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.