Ontdek enkele sprekers op Congres Lokaal Sportbeleid 2024

Tijdens Congres Lokaal Sportbeleid (woensdag 20 en donderdag 21 maart 2024) bieden we heel wat interessante sessies en lezingen aan, verdeeld over twee dagen. Tijd om enkele grotere sprekers hieronder uit te lichten.

Woensdag 20 maart 2024

TIJDSBLOK: 10u00 – 12u00

Verwelkoming (Plenum)

Verwelkoming door:

Verkiezingsshow met Goedele Wachters en Joris Hessels

Hosts Goedele Wachters (nieuwsanker met een groot hart voor sport) en Joris Hessels (acteur, presentator en officieuze ‘burgemeester’ van Gentbrugge) nemen ons mee in een dynamische verkiezingsshow. Samen met alle gasten anticiperen ze op de verkiezingen van 2024. De sportieve kopstukken van Vlaamse politieke partijen sluiten mee aan de tafel om hun standpunten te delen. Welke aspecten moeten er zeker op de lokale, Vlaams, federale en Europese politieke agenda staan? Vijf leden van Netwerk Lokaal Sportbeleid leggen bovendien vraagstukken voor die ook voor jouw sportdienst actueel zijn.

Herwig Reynaert en Jeroen Scheerder werpen tijdens de show een kritische blik op de antwoorden, elk vanuit hun eigen expertise. Johan Sebastiaan Stuer brengt je tot slot al dichtend dichter bij de inhoud. Kortom, een boeiende verkiezingsshow vol nieuwe inzichten! Kom dat zien!

Jeroen Scheerder is doctor in de lichamelijke opvoeding
en master in de sociale en culturele antropologie.
Verder is hij verbonden aan het Departement Sport- &
Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven.

Jeroen Scheerder

TIJDSBLOK: 13u30 – 14u30

Sessie 1: Sprint richting de lokale verkiezingen

Soort: Inspiratiesessie

Staat er binnenkort een nieuwe lente voor de deur in jouw stad of gemeente? Wat brengt een nieuw bestuur of hoe veranderingsgezind is jouw oud bestuur? Waar steek je jouw energie in voorafgaand aan de lokale verkiezingen om de toekomst van sport in jouw gemeente te verzekeren? En wat zijn de eerste stappen wanneer de (nieuwe) bestuursploeg gekend is? Herwig Reynaert neemt ons in deze sessie mee op koers.

Herwig Reynaert

Expert:
Herwig Reynaert | Professor Herwig Reynaert is decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de UGent. Hij is ook voorzitter van het Centrum voor Lokale Politiek (CLP), dat onderzoek doet naar verschillende aspecten van lokale politiek. Hij schreef (mee) aan meerdere boeken over lokale politiek, maar legde ook de link met sport in zijn boek ‘Olympiërs in Flanders Fields’.

Sessie 6: Walkshop: Actieve omgevingen, lessen uit de lage landen

Soort: Inspiratiesessie

Een combinatie van een interactieve presentatie op locatie én een wandeling door de wijk waarbij we samen met Lore Cuypers en Ilja Van Holsteijn een actieve omgevingsscan uitvoeren. We reflecteren hoe verschillende gebruikersgroepen de omgeving gebruiken en ervaren om iedereen gelijke kansen te geven om actief te zijn in de openbare ruimte. Na afloop volgt groepsdiscussie over de resultaten van de scan en reflectie op zowel de theoretische als de praktische lessen van deze workshop.

Lore Cuypers

Expert:
Lore Cuypers | Lore Cuypers is onderzoekscoördinator van de interdisciplinaire onderzoeksgroep Vital Cities en doet praktijkonderzoek naar hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving een actieve levensstijl kan bevorderen. Haar onderzoeksthema’s omvatten onder meer omgevingspsychologie, data-geïnformeerde beleidsvorming, sociale stadsvernieuwing, nudging, active design en sport en bewegen als middel tot sociale innovatie. Daarvoor werkt ze samen met verschillende steden en gemeenten. Naast onderzoeker is ze ook docent sport -en gezondheidsbeleid aan de Hogeschool West-Vlaanderen.

TIJDSBLOK: 14u45 – 15u45

Sessie 11: Participatie met burgers, sport als maatschappelijke uitdaging

Soort: Inspiratiesessie

Welke plek kent de sportraad nog in het lokale sportlandschap? We zien de laatste jaren regelmatig succesvolle evoluties opduiken op andere niveaus, steeds meer lokale besturen betrekken burgers in hun beleid op een nieuwe manier. Levuur bouwde doorheen de jaren een uitgebreide expertise op op vlak van participatie en
stakeholderbetrokkenheid. Hoe kan je op verschillende manieren burgers bij je beleid en werking betrekken, al dan niet samen met je sportraad?

Spreker:
Annemie Rossenbacker | Levuur

Annemie Rossenbacker

TIJDSBLOK: 16u00 – 17u00

Slotlezing: Vincent Luyendijk – We zijn allemaal van de afdeling ‘Gezond en Gelukkig Leven’

Soort: Lezing

Vincent Luyendijk deelt zijn visie op duurzame en gezonde steden. Hij zoomt hierbij in op de rol van de openbare ruimte, sport en bewegen, mobiliteit, groen en klimaat. In een continue slag om de ruimte moeten we elkaar blijven opzoeken. Domeinoverstijgend samenwerken leidt tot onvoorziene kansen. Dat vergt het spreken van elkaars taal, het zien van elkaars uitdagingen en het vinden van gezamenlijke toekomstperspectieven. We maken een inspiratiereis langs binnen- en buitenlandse voorbeelden en vinden aanknopingspunten, nieuwe perspectieven en bouwstenen voor
de toekomst. ‘Je bent namelijk niet van de afdeling sport, de afdeling klimaat of de afdeling mobiliteit. We zijn allemaal van de afdeling Gezond en Gelukkig Leven’

Kopman 1:
Vincent Luyendijk | Vincent Luyendijk ondersteunt steden bij het verbeteren van de leefbaarheid. Meer dan vijftien jaar was hij directeur bij ontwerp- en innovatiebureau IN10 in Rotterdam. Daarna was hij een aantal jaar directeur bij de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie.

Momenteel werkt hij samen met een netwerk van experts aan een duurzame toekomst voor steden en organisaties, vanuit innovatienetwerk Horizons. Verder is hij als expert actieve mobiliteit verbonden aan de Dutch Cycling Embassy.

Vincent Luyendijk – Copyright Elizabeth Wattimena

Donderdag 21 maart 2024

TIJDSBLOK: 09u30 – 10u40

Openingslezing: Koen Thewissen – De sport van het verleiden

Soort: Lezing

Om de wereld te veranderen, moeten we gedrag veranderen. We lijken intussen allemaal te weten dat we ons gedrag zullen moéten veranderen. En toch blijft échte gedragsverandering uit. Waarom doen slimme mensen domme dingen? En hoe kunnen we daar, met gedragspsychologie als wapen, verandering in brengen? Met zijn expertise dicht Koen de kloof tussen de academische en de ‘echte’ wereld. Hij vertelt welke denkfouten duurzame gedragsverandering verhinderen. En hoe we die denkfouten kunnen gebruiken om mensen zachtjes in de juiste richting te sturen.

Koen Thewissen

Kopman 2:
Koen Thewissen | Koen Thewissen is gefascineerd door hoe communicatie invloed heeft op hoe mensen denken, voelen en handelen. Hij gelooft dat mensen veranderen de enige weg is om de wereld te veranderen. Tien jaar lang werkte hij als communicatie-expert voor BBDO in België en China.

Daarna richtte hij zelf de Belgische Advertising School op én de organisatie WeAreDaniel. Met deze
organisatie wil hij de nieuwste wetenschappelijke
inzichten op het gebied van sociale en cognitieve
psychologie, framing, nudging en gedragsontwerp
vertalen naar concrete strategieën en interventies.

TIJDSBLOK: 10u50 – 11u50

Sessie 18: Sportparticipatie in cijfers

Soort: Inspiratiesessie

Het Onderzoeksplatform Sport voerde tussen 2017 en 2023 onderzoek naar sport en beweging vanuit een beleidsperspectief. In deze inspiratiesessie duiken we samen met Erik Thibaut dieper in het thema sportparticipatie en meer bepaald in de sportparticipatiegegevens. Dit wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid licht enkele opvallende perspectieven en interessante cijfers toe over sport in Vlaanderen.

Expert:
Erik Thibaut | Erik Thibaut is postdoctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid inzake sportparticipatie. Hij is werkzaam als coördinator van het Onderzoeksplatform Sport en doceert sportmanagementvakken aan Thomas More in Turnhout.

Erik Thibaut

Sessie 21: Sport met ouderen

Soort: Inspiratiesessie

Tegen 2030 zal 25% van de Vlaamse populatie ouder zijn dan 65 jaar. In deze sessie werpen we een blik op ouderen in beweging (krijgen). Het uitgangspunt binnen deze sessie wordt het ‘Beweegvriendelijke Omgeving’-model. Dit BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware. Experts uit Nederland en Vlaanderen zullen samen de doelgroep verder duiden en de verwachte evoluties in de toekomst.

Spreker:
Maartje Kunen | Fontsys Hogeschool

Maartje Kunen

TIJDSBLOK: 14u15 – 15u15

Sessie 28: De koers naar succes begint met vertrouwen

Soort: Inspiratiesessie

Pascal Gielen wijst in zijn lezing op de rol die de culturele commons, of mooier in het Nederlands ‘het cultureel gemeen’
daarin speelt. Vertrouwen is een kwestie van cultuur en van gevoel. Breed maatschappelijk vertrouwen begint bij het delen van kwetsbaarheden. Sportverenigingen bieden daar de ruimte voor. Ademruimte en speelruimte. Hoe zou een beleid daar verder op kunnen bouwen? Ontdek het in deze sessie.

Pascal Gielen

Expert:
Pascal Gielen | Pascal Gielen is schrijver en gewoon hoogleraar cultuursociologie, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij leidt er de onderzoeksgroep Culture Commons Quest Office (CCQO). Zijn onderzoek
focust op de politieke en sociale context van creatieve arbeid. In 2022 werd hij door de Vlaamse Gemeenschap aangesteld als curator van de conferentie Culture Talks. Gielen is redacteur van de internationale boekenreeks Antennae – Arts in Society (Valiz).

Hij publiceerde een tiental boeken over o.a. commons. Gielen levert ook geregeld bijdragen aan De Standaard en De Morgen.

TIJDSBLOK: 15u25 – 16u25
De perfecte afsluiter van Congres Lokaal Sportbeleid

Slotlezing: Jo Caudron – De toekomstformule

Soort: Lezing

De wereld bevindt zich op een keerpunt. Het oude model, het oude normaal, lijkt stilaan op zijn einde te lopen. Gebeurtenissen zoals de coronapandemie, klimaatrampen, geopolitieke conflicten en andere systeemschokken leren ook steden en gemeenten omgaan met ongeziene veranderingen. Maar hoe moet het nu verder in de toekomst, als de oude spelregels van maatschappij en economie niet langer gelden? In deze sessie reikt Jo Caudron een methode
aan om de belangrijkste disrupties van morgen in kaart te brengen. Hij vertrekt vanuit uitdagingen en onzekerheden
en biedt vervolgens een model aan om via duurzame innovatie oplossingen te vinden.

Kopman 3:
Jo Caudron | Jo Caudron is een gerenomeerd spreker en auteur met een digitale carrière van bijna 30 jaar. Zijn mantra is: “een sterke visie op de toekomst is de ‘why’ van verandering”.

Als oprichter van het eerste digitale bureau van België heeft Jo een rijke geschiedenis als digitale ondernemer. Jo is de auteur van zes boeken over diverse transformatieve onderwerpen. Zijn nieuwste boek “De toekomstformule” is een verkenning van de maatschappelijke, technologische en economische veranderingen en systeemschokken waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Het boek gaat in op wereldwijde trends en biedt een praktisch kader voor het visualiseren van de toekomst. Het presenteert een methode om de belangrijkste ontwrichtingen van morgen in kaart te brengen en biedt een model om oplossingen te vinden door middel van duurzame innovatie.

Jo Caudron – Copyright Filip Van Roe