Online enquête 'Kengetallen zwembaden'

Het is het doel van Netwerk Lokaal Sportbeleid om zwembaden informatie aan te reiken die ze kunnen gebruiken voor het uitstippelen van hun lokaal zwembadbeleid en om de belangen van de sector te behartigen. Daarom verzamelt Netwerk Lokaal Sportbeleid regelmatig praktijkgericht onderzoeksmateriaal m.b.t. overheidszwembaden.

Door regelmatig een set basisgegevens op te vragen, aangevuld met vragen die inspelen op actuele onderwerpen, krijgen we enerzijds zicht op evoluties en anderzijds vervolledigen we zo het beeld van de zwembadsector.

En daarvoor hebben we ook jouw medewerking nodig. Mogen we je vragen de online enquête ‘Kengetallen zwembaden – gegevens 2016 & 2020’ voor jouw zwembad nauwkeurig en volledig in te vullen? Ook als je zwembad in de loop van 2020 of 2021 de deuren (definitief) sloot, vragen we je de enquête (gedeeltelijk) in te vullen.

We raden je aan om de enquête vooraf al eens door te nemen via deze link.
Het is handig als je onderstaande gegevens bij de hand hebt, want je kan het formulier tussentijds niet opslaan:

  • de bezoekersaantallen van 2016 tot 2020
  • het aantal dagen dat zwembad open was in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020
  • water- en energieverbruik van 2019 en 2020
  • tarieven van 2020
  • gegevens over aantal redders in 2019 en 2020

We ontvangen de gegevens graag vóór 4 oktober 2021.

Wens je meer informatie, heb je een vraag of lukt het niet de gegevens van jouw zwembad door te geven op deze manier? Aarzel niet contact op te nemen. We helpen je graag verder.

Alvast van harte bedankt voor jouw medewerking!

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid