Nieuwe bestuurder en lid van algemene vergadering EU Sport Link

Op 20 september vond de algemene vergadering van EU Sport Link plaats. Vanuit Netwerk Lokaal Sportbeleid werden tijdens die vergadering een nieuwe bestuurder en een nieuw lid van de algemene vergadering benoemd. We stellen ze kort aan je voor.

Sander Renson (sportfunctionaris van De Pinte en lid van de afdeling Oost-Vlaanderen) licht zijn kandidatuur toe: “Europa kan voor heel wat lokale besturen een meerwaarde betekenen en ik zet me graag in om het Europees verhaal tot bij mijn collega’s te brengen.” Ook Astrid Vervaet (diensthoofd Sport van Knokke-Heist) wil haar kennis en ervaring ten dienste stellen van de organisatie. In haar vroegere functie bij Sport Vlaanderen kreeg ze heel wat Europese dossiers op haar bureau.

Wie nog meer Europese dossiers op zijn bureau kreeg in zijn vroegere functie is Simon Plasschaert. Simon was internationaal beleidsmedewerker bij Sport Vlaanderen en EU Attaché Sport en werd nu vanuit zijn functie als directeur Triatlon Vlaanderen afgevaardigd door de Vlaamse Sportfederatie als lid van de algemene vergadering.

Hieronder vind je de volledige samenstelling van het bestuursorgaan en de algemene vergadering van EU Sport Link:

  • Covoorzitters: Cindy Winters, Martine Verheyen
  • Bestuursorgaan: Jeroen Vanderputte, Jérémie Deroo, Ludwig Peetroons, Sander Renson + covoorzitters
  • Leden Algemene Vergadering: Nicolas Dezeure, Thomas Michielsen, Simon Plasschaert, Astrid Vervaet + bestuursorgaan
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be