Schrijf in voor het Sportinnovatiecongres 2023

Op donderdag 19 oktober 2023 organiseert Sport Vlaanderen het vijfde Sportinnovatiecongres. Net als in 2021 trekken ze daarvoor naar hun centrum in Gent.

#SIC2023, hét sportnetwerkmoment, van het jaar zal opnieuw garant staan voor top keynotes, boeiende inspiratiesessies, internationale expertclasses, praktische workshops, interactieve panelgesprekken, vernieuwende demonstraties, B2B matchmaking en een experience expeditie.

Make you(r) move

Iedereen verdient het om te kunnen sporten en bewegen, en om te kunnen genieten van alle fysieke, mentale en sociale voordelen die ermee samengaan. Toch ondervinden nog veel mensen drempels, groot of klein, waar ze moeilijk of niet over raken. Ook sportorganisaties botsen vaak op hinderpalen om hun aanbod tot bij de juiste personen te krijgen. Op het Sportinnovatiecongres (#SIC2023) ontdek je hoe de sportsector (in Vlaanderen en Europa) innovatie inzet om oplossingen te ontwikkelen die deze drempels en hinderpalen wegwerken of verlagen. Door te innoveren werken we stap voor stap aan een kwalitatiever, aantrekkelijker en toegankelijker sportaanbod. Zo zijn steeds meer mensen zelf aan zet en wordt sport een logisch onderdeel van hun dagelijks leven. Wil je deel uitmaken van deze missie? “Make you(r) move and join us at #SIC2023.”