Nieuws

30.04.2024

Sluitingsdagen secretariaat

Het secretariaat van Netwerk Lokaal Sportbeleid is in mei 2024 enkele dagen gesloten wegens feestdagen.

Lees meer

30.04.2024

Flexi-jobs voor redders

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om gediplomeerde redders tewerk te stellen via het flexi-statuut. Op 1 april 2024 werd het stelsel uitgebreid naar de sectoren kinderopvang en onderwijs en naar de publieke sectoren sport en cultuur. De RSZ laat weten dat de notie ‘hoofdactiviteit’ betekent dat flexi-jobs voorlopig niet mogelijk zijn bij lokale besturen, voor de sectoren kinderopvang, sport en cultuur.

Lees meer

30.04.2024

Studiedag Bouwstenen: Co-creatie en burgerparticipatie

Op dinsdag 14 mei 2024 organiseert Netwerk Lokaal Sportbeleid een studiedag rond het thema co-creatie en burgerparticipatie. Deze studiedag kadert binnen de bouwstenen die we ontwikkelden in aanloop naar de lokale verkiezingen.

Lees meer

30.04.2024

Vier op de tien sportclubs hebben dringend nood aan bijkomende infrastructuur

Vlaamse sportclubs botsen op hun limieten. Om de wachtlijsten en ledenstops bij de lokale sportclubs te kunnen wegwerken, moeten zowel de Vlaamse als de lokale overheden structureel meer investeren in sportaccommodatie.

Lees meer

30.04.2024

Centrumstedenoverleg voorjaar 2024

Op dinsdag 23 april verzamelden we zo goed als alle centrumsteden in Brussel voor een moment van uitwisseling en overleg rond thema's en uitdagingen die eigen zijn aan de grootstedelijke context van de centrumsteden.

Lees meer

30.04.2024

Tweedaags vormingstraject: "Naar een inclusief en armoedesensitief vrijetijdsaanbod"

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde een tweedaags vormingstraject met nadruk op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken.

Lees meer

30.04.2024

Uitstel toepassing regiodecreet

De Vlaamse Regering keurde op vraag van Netwerk Lokaal Sportbeleid een uitstel goed bij de toepassing van het referentieregiodecreet.

Lees meer

29.04.2024

Campagne Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt in elke Vlaamse organisatie of sector voor. Om iedereen bewuster te maken rond grensoverschrijdend gedrag én om de weg te wijzen naar het Meldpunt, werd de ‘Misschien’-campagne gelanceerd. De campagne richt zich op de Vlaamse sectoren waar het Meldpunt voor bevoegd is zoals o.a. sport, cultuur, media, jeugd en onderwijs.

Lees meer

25.04.2024

Bestel tijdig je zwembrevetten

Wees als sportdienst of zwembad voorbereid op de drukke periode en bestel tijdig onze zwembrevetten! Je kan deze brevetten eenvoudig bestellen via onze webshop.

Lees meer

15.04.2024

Thema's Trefdag Sportinfrastructuur 2024

Op dinsdag 18 juni 2024 is het stedelijk sportcentrum Axion in Geel de perfecte locatie voor alle uitwisseling rond sportinfrastructuur tijdens de Trefdag Sportinfrastructuur 2024. We zijn ondertussen druk in de weer met de invulling van het programma. Met onze keynote duiken we in de wereld van de urban sports. Van zodra alle sprekers vastliggen, worden de inschrijvingen geopend.

Lees meer