Nieuws

20.07.2023

AED-verplichting voor voetbalclubs vanaf 1 juli!

Vanaf 1 juli 2023 moeten alle voetbalclubs in Vlaanderen een Automatische Externe Defibrillator (AED) op hun terreinen hebben. Deze verplichting wordt opgenomen in de terreinkeuringscriteria en treedt in werking bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Lees meer

20.07.2023

Projectoproep Expertenpool ter ondersteuning van lokale besturen in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme

Aan de hand van een projectoproep wil de minister komen tot een verzameling (“pool”) van experten elk met een heel gespecialiseerd aanbod en expertise inzake de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme, om deze ter beschikking te stellen aan de lokale besturen.

Lees meer

20.07.2023

Nieuwe e-learning: zo creëer je een gezonde publieke ruimte

Gezond Leven ontwikkelde een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die lokaal aan de slag wil gaan om een gezonde publieke ruimte te realiseren.

Lees meer

20.07.2023

Participatiestudie: de vervolgmeting

5 jaar geleden, in 2018, werd de sportparticipatie van personen met een beperking in Vlaanderen voor de eerste keer in kaart gebracht. G-sport Vlaanderen slaat net zoals in 2018 de handen in elkaar met de KU Leuven voor een vervolgstudie.

Lees meer

20.07.2023

Oproep 'Lokale partnerschappen'

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) heeft als doel om vanaf 2024 een dienstverlening te faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken. Ze willen hen helpen om vanuit hun context, gehoord/gezien te worden rond hun uitdagingen zodat ze ten volle kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Om dit te verwezenlijken wil Europa WSE op lokaal niveau partnerschappen opzetten tussen alle relevante experten in het veld.

Lees meer

19.07.2023

Schrijf je in voor de Startersdag najaar 2023 in Gent!

Ben jij nog maar net gestart als sportpromotor, sportfunctionaris, diensthoofd sport ...? Op deze startersdag leer je Netwerk Lokaal Sportbeleid kennen. De startersdag vindt plaats op donderdag 21 september 2023.

Lees meer

17.07.2023

Volg de VTS-opleiding Coach 4 Skills

De Coach 4 Skills (C4S) is een nieuwe opleiding binnen VTS die Brede Motorische Ontwikkeling bij kinderen moet stimuleren. In de zomer en het najaar van 2023 plannen ze enkele pilootprojecten van de ‘Coach 4 Skills’-opleiding, om in 2024 volwaardige opleidingen aan te kunnen bieden.

Lees meer

13.07.2023

Dien jouw subsidieaanvraag op tijd in voor energiebesparende investeringen zwembaden

Minister van sport Ben Weyts en de Vlaamse regering kondigden in juli aan dat ze middelen vrijmaken voor de verduurzaming van de zweminfrastructuur. Eigenaars en exploitanten van zwembaden die investeren in energiebesparende maatregelen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Dien ten laatste 16 oktober 2023 jouw subsidieaanvraag in via Sport Vlaanderen.

Lees meer

27.06.2023

Programma Congresdag lokale overheden x risicovechtsport

Het Vechtsportplatform organiseert op dinsdag 24 oktober 2023 haar eerste congresdag voor lokale overheden in het Virginie Lovelinggebouw in Gent. Tijdens de congresdag staat het Vechtsportplatform stil bij allerlei aspecten van risicovechtsport. Ontdek het programma en schrijf in.

Lees meer

27.06.2023

Sportwijk X - Take aways in 3 podcasts

In een driedelige podcastreeks over Sportwijk X gaan collega's Charlotte Hoedemaekers en Hanne Neirynck in gesprek met Katrien Thielemans (voormalig procesmanager bij Sportwijk Mechelen) en Kevin De Smedt (procesmanager bij Sportwijk Schotte). Haal als lokaal bestuur inspiratie uit deze podcastreeks om jouw eerste stappen te zetten naar een eigen lokaal Sportwijk X verhaal. Veel luisterplezier!

Lees meer