Nieuws

15.02.2023

Projectoproep 'Meer trainers naar de sport'

Vlaanderen heeft nood aan meer trainers. De Vlaamse sportsector blijft groeien, en ook het aantal trainers gaat in stijgende lijn. Toch is er momenteel sprake van een trainerstekort in de Vlaamse sportclubs. De trainersproblematiek in Vlaanderen gaat verder dan een louter ‘trainerstekort’, maar lijkt multifactorieel en gediversifieerd van aard. Via de projectoproep ‘Meer trainers naar de sport’ wil de Vlaamse overheid specifiek projecten ondersteunen die erop gericht zijn om de al actieve trainers te behouden en/of om nieuwe trainers aan te trekken.

Lees meer

15.02.2023

Welkom Hiba, nieuwe stagiaire bij Netwerk Lokaal Sportbeleid

Op maandag 13 februari startte Hiba als stagiaire Communicatie bij Netwerk Lokaal Sportbeleid. Welkom, Hiba en veel succes.

Lees meer

09.02.2023

Telex Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Netwerk Lokaal Sportbeleid zette het jaar goed in op dinsdag 17 januari 2023 in Sint-Niklaas. Hierbij een greep uit de agendapunten die besproken werden.

Lees meer

06.02.2023

Terugblik Masterclass Lokaal Sportbeleid

De Masterclass Lokaal Sportbeleid is een boeiende vierdaagse waarbij we onze leden onderdompelen in een vat vol sportbeleidskracht. De voorjaarseditie van deze Masterclass is ondertussen over halfweg. Tijd om al even terug te blikken!

Lees meer

06.02.2023

Reddersbijscholingen 2023

Een redder moet jaarlijks bijgeschoold worden. Netwerk Lokaal Sportbeleid is erkend door de Vlaamse Trainersschool om reddersbijscholingen te organiseren. Ontdek de data en schrijf tijdig in, want per lesgever zijn er slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten!

Lees meer

06.02.2023

Sportklassen in de eigen gemeente

Sportwerk Vlaanderen wil jullie graag inspireren met een verhaal uit Roeselare, waar scholengroep Arkorum al 25 jaar bewust kiest om de sportklassen in de eigen gemeente te organiseren.

Lees meer

06.02.2023

Lerend netwerk 'Plan Samenleven'

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Voor 12 acties zullen mentorbesturen hun expertise delen door lokale besturen samen te brengen in een lerend netwerk, hun methodieken en tools concreet voor te stellen en anderen uit te nodigen om dat ook te doen.

Lees meer

06.02.2023

Schrijf je in voor de basiscursus Buurtsport 2023

‘Goed begonnen is half gewonnen’, een goede start als jeugdwelzijnswerker, jeugdopbouwwerker of buurtsportmedewerker is belangrijk. Er is een algemene basismodule en een verdiepingsmodule waarin jeugdwelzijnswerkers, jeugdopbouwwerkers of mobiele jeugdwerkers en buurtsportmedewerkers apart inzoomen op thema’s specifiek voor de verschillende functies.

Lees meer

06.02.2023

Op Erasmus als trainer, begeleider of sportdienstmedewerker?

Nog tot donderdag 23 februari 2023 kan je een subsidieaanvraag doen. Leer via een stage hoe jouw collega's in het buitenland omgaan met het besturen van clubs en federaties en/of beleidsmatig werken aan een lokale overheid.

Lees meer

06.02.2023

Referentieregio's een feit

Op 1 februari 2023 werd het regiodecreet definitief goedgekeurd door het Vlaams Parlement. In Tijdschrift Lokaal Sportbeleid #285 werpen we een korte blik op de evolutie naar regioconform samenwerken.

Lees meer