Nieuws

30.05.2022

Webinar zomeraanbod jongeren met een vluchtverhaal

Ga in gesprek, krijg handvaten, tips & tricks mee en wordt geïnspireerd over het zomeraanbod met aandacht voor jongeren met een vluchtverhaal.

Lees meer

30.05.2022

Decreetswijziging Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Met het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) willen we een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het decreet is op een aantal specifieke punten gewijzigd. Recent heeft ook het Vlaams Parlement deze wijzigingen aanvaard.

Lees meer

30.05.2022

Hoe start je een nieuwe sportclub of -organisatie op? Sporta legt uit

Waar moet je allemaal aan denken als je een nieuwe sportclub of -organisatie wil oprichten? Ben je zeker dat je niets vergeet? Volg de webinar van Sporta op woensdag 15 juni 2022 en krijg een stevige houvast voor een succesvolle start!

Lees meer

25.05.2022

Secretariaat niet bereikbaar op 26 & 27 mei 2022

Het secretariaat van Netwerk Lokaal Sportbeleid is niet bereikbaar op donderdag 26 mei 2022 (O.L.H. Hemelvaart - Feestdag) en op vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag).

Lees meer

18.05.2022

Vlaamse zwembaden in nood

De tijd zit niet mee voor de Vlaamse zwembaden. De stijgende energiekosten, het structurele redderstekort en de grote nood om kinderen veilig te leren zwemmen, baren de Vlaamse zwembadsector en Netwerk Lokaal Sportbeleid zorgen. Samen met de Commissie Zwembaden, de Raad van Bestuur en enkele werkgroepen bekijken we om de problematiek zo goed mogelijk te behappen en duurzame oplossingen te zoeken.

Lees meer

18.05.2022

Vlaamse Sportfederatie ondersteunt jouw clubs op maat

Naast ons bestaande aanbod sportclubondersteuning voor lokale besturen, bundelt het Netwerk Sportclubondersteuning de krachten van de Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal Sportbeleid om sportclubs nog beter te ondersteunen. Wist je dat je bij de Vlaamse Sportfederatie terecht kan voor concrete managementondersteuning aan sportclubs?

Lees meer

18.05.2022

Van verenigingswerk naar artikel 17!

De federale overheid lanceerde op 7 april 2022 de applicaties rond het verenigingswerk (artikel 17). Op 21 april 2022 werd dan door de Kamer het fiscale luik goedgekeurd waardoor nu het hele wettelijke kader duidelijk is. De regeling rond verenigingswerk is nu helemaal rond.

Lees meer

17.05.2022

Telex Raad van Bestuur

In maart vergaderde de Raad van Bestuur voor het eerst sinds lang weer fysiek. In mei was dit niet anders, maar gingen we ineens ook op verplaatsing. Bestuurslid Johan Vijgen ontving ons in Schoten. Hierbij een greep uit de dossiers die besproken werden.

Lees meer

16.05.2022

Mis deze 3 projectoproepen rond inclusieve participatiemogelijkheden van de Koning Boudewijnstichting niet

De Koning Boudewijnstichting heeft weer enkele projectoproepen lopen, hier lijsten we alvast drie oproepen op gericht op participatie van kinderen, tot en met volwassenen, met een auditieve beperking, met autisme en/of in armoedesituaties.

Lees meer

16.05.2022

Fiets met je stad of gemeente mee met ‘Bike for Life: een fiets voor iedereen’!

Een Vlaams gezin heeft gemiddeld 2,8 fietsen in huis. Toch heeft naar schatting 15% van de Vlamingen geen fiets ter beschikking. Dit belemmert hen sterk in hun bewegingsvrijheid, sociale contacten en kansen in de huidige maatschappij. Met Bike for Life wil de Fietsersbond vzw budget bij elkaar fietsen om mensen die geen fiets hebben een fiets aan te bieden.

Lees meer