Leren Zwemmen: praktische leidraad

Met de publicatie van ‘Leren Zwemmen: praktische leidraad’ vulde de Vlaamse Zwemfederatie (Zwemfed) eind 2018 een leemte in: een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk hulpmiddel op de markt om kinderen op een verantwoorde en beproefde manier te leren zwemmen. Dit binnen de krijtlijnen van een eigentijdse ontwikkelingsvisie: door een speelse en veelzijdige kennismaking met het water elk kind veilig en vaardig maken in minimaal één officiële zwemslag.

De leidraad is het resultaat van een jarenlang verbeterproces in en naast het zwembad. De ambitie: de doelstellingen van het watergewennen, veilig zwemmen en genormeerd zwemmen vertalen in oefenstof, uitgewerkt in vijf lessenreeksen van elk tien lessen. De specifieke opbouw van de lessen en de koppeling aan de volledige zwembrevettenlijn van Netwerk Lokaal Sportbeleid maken van ‘Leren Zwemmen’ een uniek en veelzijdig product, dat in alle contexten kan worden gebruikt (school, club, en privé).

‘Leren Zwemmen’ biedt enerzijds een houvast voor elke beginnende lesgever die op zoek is naar een kwalitatieve en beproefde methode om kinderen te leren zwemmen; anderzijds biedt ‘Leren Zwemmen’ de meer ervaren lesgever heel wat nieuwe inspiratie. Bovendien laat de leidraad ruimte voor het leggen van persoonlijke accenten alsook voor aanpassingen in functie van de meest uiteenlopende lesvariabelen zoals groepsgrootte, infrastructuur, tijd …

Bestel nu uw exemplaar

Leren Zwemmen kost € 44,95 excl. verzending. In het voorjaar 2022 zal de digitale aanvulling beschikbaar zijn. Bestel nu uw exemplaar op https://www.zwemfed.be/nieuw-leren-zwemmen-praktische-leidraad.

Vanaf 10 stuks geldt 10+1 gratis.