Het HealthyLifestyle4All initiatief van de Europese Commissie

Met deze campagne wil de Europese Commissie sport en een actieve levensstijl koppelen aan andere beleidsthema’s zoals gezondheid en voedsel. Europa wil zich actief inzetten voor de bevordering van een gezonde levensstijl voor iedereen, ongeacht generaties of sociale groepen.

Om ervoor te zorgen dat een gezonde levensstijl in de hele samenleving breed worden verspreid en ingang vindt, wil de Europese Commissie alle grote en kleine sportactoren in Europa betrekken bij deze campagne.

Het HealthyLifestyles4All-initiatief bestaat uit drie pijlers.

  • Een groter bewustzijn creëren van een gezonde levensstijl bij alle generaties.
  • Gemakkelijker toegang tot sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding vinden, met speciale aandacht voor inclusie en non-discriminatie om kansarme groepen.
  • Een holistische aanpak van voeding, gezondheid, welzijn en sport promoten.

De Europese Commissie wil deze doelen bereiken via een online pledge board. We raden elke sportorganisatie aan om via onderstaande link een belofte te doen en dit zeker te vermelden in je Erasmus+ 2022 aanvraag.

Bron: Europese Commissie

Wat is een pledge?

Een pledge is een vrijwillige verbintenis van een organisatie of instelling om een initiatief, activiteit of campagne uit te voeren ter bevordering van een gezonde levensstijl voor iedereen, over generaties en sociale groepen heen.

Een pledge kan bestaan uit een origineel initiatief of een nieuwe toevoeging aan een reeds bestaande activiteit die tijdens de looptijd van de campagne wordt gelanceerd.

Het uiteindelijke doel van een pledge is een concrete bijdrage aan HealthyLifestyle4All te laten zien.

De “HealthyLifestyle4All pledges” hebben tot doel:

  • Een toegevoegde waarde te creëren binnen een van de drie pijlers.
  • Synergie en samenwerking aan te moedigen en zo de kracht te tonen van een collectieve bijdrage aan het bevorderen van een gezondere levensstijl.
  • Een oproep bevatten voor nieuwe activiteiten of beleidsinitiatieven, of bestaande initiatieven of beleidsmaatregelen die gezonde leefstijlen in de samenleving helpen bevorderen, nieuw leven inblazen.
  • Gericht zijn op de samenleving als geheel of op een specifieke doelgroep in een land of landen.
  • Geheel of gedeeltelijk worden gelanceerd en uitgevoerd tijdens de looptijd van het initiatief (2021-2023).
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be