COACH+ Project: Community of Practice

In juli 2022 stapte Netwerk Lokaal Sportbeleid mee in het COACH+ Project (Erasmus+ project). Het doel van het COACH+ project is het vergroten van de competentie van sportcoaches om op jeugdwerk gebaseerde Sport Plus sessies te geven in Sport-for-Employability (SfE) organisaties die met jonge NEET’s (Not in Education, Employment or Training) werken.

Daartoe zal een uitgebreide en gebruiksvriendelijke online training (MOOC) voor Sport Plus coaching methodologie worden ontwikkeld, gebaseerd op goede praktijken uit het jeugdwerk. We ontwikkelen deze training door onder meer literatuuronderzoek, interviews met jeugdwerkers, bijeenkomsten, workshops en webinars te organiseren. Voor de literatuurstudie maakte Netwerk Lokaal Sportbeleid al gebruik van de expertise van de sportorganisaties De Harde Leerschool en Risingyou. De cursus maakt gebruik van een ervaringsgerichte leerbenadering door de nadruk te leggen op actieve betrokkenheid van de lerenden en hen uit te dagen onderliggende theorieën te ontwikkelen, inzetbaarheids(zachte) vaardigheden in de praktijk te integreren en leidende beginselen uit het jeugdwerk toe te passen. De relevantie en doeltreffendheid van de opleiding zullen worden getest bij universiteitsstudenten in de sport en bij SfD-coaches in dienstverband die betrokken zijn bij ‘Sport for Development (SfD)’.

Kom meer te weten over het Coach+ project via onderstaand filmpje. Ben jij of ken jij een organisatie die werkt met jonge NEET’s? Schrijf je nu in voor de Community of Practie via deze link.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be