Werkgroep Beleid

Met de verkiezingen in 2024 en nadien de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen in zicht willen we vanuit Netwerk Lokaal Sportbeleid inspiratie bieden om een (nog) sterker lokaal sportbeleid op de beleidsagenda te plaatsen.

Daarom hebben we een tijdelijke werkgroep Beleid opgericht. Met de leden van deze werkgroep werken we tijdens het voorjaar van 2023 in eerste instantie aan een update van de “Bouwstenen van het lokaal sportbeleid”. Op dinsdag 21 maart 2023 (12u30 – 13u30 uur) organiseerden we een online kick-off van deze werkgroep. Tussen nu en mei 2023 zullen er nog een aantal feedbackmomenten plaatsvinden. We verwachten dat dit maximaal vier momenten zullen zijn. We verkiezen om dit overwegend online te organiseren zodat het vlot inpasbaar is in ieders agenda, maar in overleg met de werkgroepleden kunnen we ook schakelen naar fysiek overleg.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid