Tweede indienronde voor subsidieaanvragen bovenlokale sportinfrastructuur

Het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij publieke en private initiatiefnemers twee keer per jaar dossiers kunnen indienen voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur.

Sinds de start van het decreet in 2016 konden zo al meer dan 200 sportinfrastructuurprojecten rekenen op de steun van de Vlaamse overheid. De eerste indienronde van 2022 leverde 17 bovenlokale projecten op, goed voor 6 miljoen euro subsidie.

Tweede indienronde

De volgende deadline voor indiening is 30 september 2022. Er is nog een budget van 29 miljoen euro beschikbaar.

Uiteraard is er een aantal minimale eisen waaraan je dossier moet voldoen. Daarnaast moet elk dossier ook een minimumscore van bovenlokaliteit halen (te testen via deze simulator).

Omdat we een hoge kwaliteit van ingediende dossiers nastreven, organiseerden we algemene (online) infosessies. Je kan ze hier beluisteren. Alle info over het decreet bovenlokale sportinfrastructuur vind je op onze website.