Investeringssubsidies bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur

Organisaties/lokale besturen die beschikken over cultuur- en/of jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang, kunnen in aanmerking komen voor een investeringssubsidie op basis van het subsidiereglement sectorale prioriteiten van het Departement Cultuur, Jeugd & Media. Dit reglement geldt voor de periode 2022-2026 en omvat volgende drie sectorale prioriteiten:

  • duurzaamheid  
  • toegankelijkheid 
  • veiligheid 

Alle dossiers dienen minimaal één van bovenstaande prioriteiten aan te duiden. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 1 april van het lopende kalenderjaar worden ingediend. Goedgekeurde projecten worden in het daaropvolgende kalenderjaar gesubsidieerd.

Op dinsdag 27 februari 2024 vindt te Brussel een infomoment plaats over deze investeringssubsidies. Alle info over de voorwaarden, aandachtspunten en de aanvraagprocedure, vind je terug op de pagina van het Departement.