Decreet bovenlokale sportinfrastructuur

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (gemeente …) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven …) van bovenlokale sportinfrastructuur. De eerste 5 indienrondes  (2016 tot 2020) resulteerden in 127 sportinfrastructuurprojecten die samen ongeveer 53 miljoen euro steun kregen van de Vlaamse overheid.

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en renovaties.

30 september 2021 en 31 maart 2021 zijn de volgende deadlines voor indiening. Bij elke oproep is er minstens 5 miljoen euro beschikbaar. Voor de 2 oproepen in 2021, voorziet de Vlaamse regering € 25 miljoen, bovenop het minimum bedrag van € 5 miljoen per oproep. In 2021 is er dus € 35 miljoen te verdelen voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten.

Meer weten over bovenlokale sportinfrastructuur?

Alle informatie over het decreet, de indienformulieren, sjablonen en FAQ’s vind je bij Sport Vlaanderen.

Uw contact bij Sport Vlaanderen:
Sven Meert – T 02 553 69 61 sven.meert@sport.vlaanderen

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Lien Van Belle
Lien Van Belle Stafmedewerker T 03 780 91 07 lien@lokaalsportbeleid.be