Decreet bovenlokale sportinfrastructuur

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (gemeente …) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven …) van bovenlokale sportinfrastructuur. De eerste indienrondes  (2016 tot 2021) resulteerden in 200 sportinfrastructuurprojecten die konden rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid.

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en renovaties.

31 maart 2022 en 30 september 2022 zijn de volgende deadlines voor indiening. Bij elke oproep is er minstens 5 miljoen euro beschikbaar.

Extra informatie voor je subsidiedossier? 

Sport Vlaanderen organiseerde in 2021 infosessies rond (1) de voorwaarden van het decreet en (2) het online aanvraagformulier.

 • Herbekijk ze hier.
 • Bekijk het overzicht van goedgekeurde projecten in het najaar 2021.

Extra begeleiding bij je bovenlokaal project? 

Netwerk Lokaal Sportbeleid organiseert in voorjaar 2022 op vraag van Sport Vlaanderen, workshops voor gemeenten, private actoren, clubs, federaties als PPS-exploitanten. Belangrijk! We kiezen voor interactieve workshops. Dit betekent dat we in kleine groepjes aan de slag gaan met je eigen project en dus vragen om een grote betrokkenheid in de workshop. 

 • Workshop Beoordelingscriteria: inzicht in de subsidiecriteria en hoe die ombuigen naar een eigen beter bovenlokaal project.
  • Woensdag 19 januari van 09u00 tot 11u00 – online
  • Vrijdag 21 januari van 09u00 tot 11u00 – online
  • Dinsdag 25 januari van 14u30 tot 16u30 – online
 • Workshop Samenwerken: 1 plus 1 is drie.
  • Woensdag 26 januari van 10u45 tot 12u00 – online
  • Vrijdag 4 februari van 08u45 tot 10u00 – online
 • Workshop Procesaanpak: het proces van uitwerken van een project en schrijven van een dossier. De hele dag interactief aan de slag met je eigen project i.f.v. het opmaken van een dossier.
  • Vrijdag 28 januari van 09u00 tot 11u00 – online
  • Maandag 31 januari van 15u00 tot 17u00 – online
 • Workshop Innovatie: wat betekent ‘innovatie’ in kader van bovenlokale sportinfrastructuur? Het is alleszins meer dan enkel technische ingrepen!
  • Dinsdag 15 februari van 09u00 tot 11u00 – online
 • Interactieve opleidingsdag Businessplan: hoe maak je een businessplan voor jouw bovenlokaal project?
  • Vrijdag 18 februari van 09u30 tot 15u30 – De Punt in Gentbrugge
 • Workshop Last Minute: Interactieve sessie waarbij je last minute nog begeleiding wordt geboden, je vragen kan stellen en je projectplan finaliseert.
  • Dinsdag 8 maart van 09u30 tot 11u30 – online

Schrijf in voor de workshops.

Meer weten over bovenlokale sportinfrastructuur?

Alle informatie over het decreet, de indienformulieren, sjablonen en FAQ’s vind je bij Sport Vlaanderen.

Uw contact bij Sport Vlaanderen:
Sven Meert – T 02 553 69 61 sven.meert@sport.vlaanderen

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Lien Van Belle
Lien Van Belle Stafmedewerker T 03 780 91 07 lien@lokaalsportbeleid.be