Terugblik infosessie Europese subsidiemogelijkheden

Op donderdag 13 januari 2022 gaven EU Sport Link en Sport Vlaanderen hun jaarlijkse infosessie over Europese subsidiemogelijkheden. Een veertigtal geïnteresseerden uit verschillende sectoren tekenden present.

Het hoofdbrok van de infosessie ging uiteraard over de verschillende mogelijkheden die het Erasmus+ sport programma biedt. Naast de traditionele samenwerkingsverbanden en de not for profit sport events, is het in 2022 ook mogelijk om in te tekenen op de call capacity building. Deze laatste richt zich naar organisaties die de intentie hebben om projecten uit te werken die het versterken van organisaties en mensen uit de Westerse Balkan tot gevolg hebben.

Wat betreft de samenwerkingsverbanden blijft het onderscheid tussen de kleine en de grote bestaan. We spreken nu wel van cooperation partnerships en small scale partnerships. Dit moet de drempel om Europese projecten via Erasmus+ in te dienen nog verlagen. Ook als je een not for profit sport event wil organiseren, kan je kiezen uit verschillende categorieën. De Europese Commissie is duidelijk afgestapt van projectoproepen die voornamelijk de Uefa’s en universiteiten als doelgroep hebben. In 2023 wil ze nog een stap verder zetten en zal ze door middel van gedecentraliseerde middelen ook individuele leermobiliteit mogelijk maken. Ook sporters (voornamelijk trainers, begeleiders en bestuurders) zullen dan ook ‘op Erasmus’ kunnen gaan.

Naast Erasmus+ zijn er structurele fondsen zoals EFRO en subsidies voor plattelandsontwikkeling (in Vlaanderen gekend onder het programma PDPO III) waar voornamelijk lokale besturen gebruik van kunnen maken. Zowel voor de Erasmus+ sport als voor de structurele subsidiemogelijkheden werd op de infosessie een good practice gepresenteerd.

Wim Poelmans van Atletiek Vlaanderen presenteerde de projecten Run Free en Spirit. Het eerste kaderde in een oproep voor piloot- en beleidsvoorbereidende projecten, het tweede in een cooperation partnership waar ze als partnerorganisatie deel van uitmaken.

Katleen Laeremans, sportbeheerder van het vrijetijdscentrum De MIXX in Herstelt, legde uit hoe de gemeente met middelen van plattelandssubsidies de speeltuin Klein Rome mede kon realiseren.

Kon je niet aanwezig zijn, maar toch interesse? Bekijk hier de opgenomen infosessie en/of contacteer EU Sport Link.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be