Telex Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur kwamen ook in maart 2021 digitaal samen. Hieronder een greep uit de dossiers die besproken werden.

  • Opvolging financiën.
  • Het bestuur keek met enthousiasme terug naar het ISB-Congres 2021. Een eerste ruwe evaluatie werd toegelicht. 
  • Het bestuur besprak het programma en mogelijke locaties voor de Algemene Vergadering op 8 juni 2021.
  • Toelichting en bespreking dossier groepsaankopen en de inhoudelijke ondersteuning door ISB.
  • De corona-actualiteit werd besproken (terugkoppeling klankbordgroep). De nieuwe regels naar aanleiding van het overlegcomité van 21 maart 2021 hebben een stevige impact op de organisatie van de kampjes in de paasvakantie.
  • Het ongevallen-overzicht werd toegelicht.
  • De afdeling promotie van Sport Vlaanderen hertekende haar organisatie en regiowerking en lichtte dit toe aan ISB.
  • De ‘rebrandingsoefening en de hernieuwde online aanwezigheid’ van ISB zit in haar laatste fase.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid