Pilootproject : Sport for people and planet – een nieuwe aanpak van duurzaamheid door sport in Europa

Sport heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om haar steentje bij te dragen tot de totstandbrenging van een duurzame samenleving. Om meer mensen hiervan te overtuigen is de Europese Commissie op zoek naar nieuwe initiatieven die zowel de sociale cohesie versterken (people) als de bescherming van het milieu (planet) behartigen.
Dit initiatief ligt ook in lijn met de doelstellingen van the new European Bauhaus.

De doelstellingen van de projecten zijn:

  • Bewustmaking creëren over het feit dat sport de mogelijkheid heeft om de samenleving en het milieu te transformeren;
  • De EU-burgers ertoe aanzetten actief deel te nemen aan duurzame maatregelen door de kracht van sport in het algemeen, bij de organisatie van grote sportevenementen en door het inzetten van ambassadeurs.

Wat moet het project opleveren:

  • Verzamelen en delen van kennis over nieuwe visies die nodig zijn om de sportsector milieuvriendelijker te maken;
  • Ontwikkeling van een toolkit die als inspiratiebron kan dienen;
  • Uittesten van nieuwe benaderingen waarbij sport een model van duurzaamheid kan worden, met name voor de Europese jonge generatie;
  • Presenteren en implementeren van sociaal en ecologisch duurzame oplossingen voor sportevenementen.

Welke organisaties komen in aanmerking?

Een organisatie actief in het beleidsdomein sport (publiek of privaat) die regelmatig sportactiviteiten of competities organiseert in Europa of die een Europese dimensie of impact hebben.

De duur van het project is 12 tot 18 maand en de maximale subsidie is 400.000 euro.

Meer info en de juist link naar de call vind je hier. Deadline voor indienen is 12 oktober 2022 om 17u00.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be