Hoe zien redders dat iemand verdrinkt?

“Een zwemmer in nood is in staat om de aandacht van omstaanders te trekken. Maar iemand die verdrinkt, roept niet om hulp”, vertelt UGent-onderzoeker Pieter Vansteenkiste (vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen). In zijn onderzoek neemt hij het kijkgedrag van redders onder de loep: hoe ze de zone scannen en hoe snel ze afgeleid zijn.

Lees meer over zijn uitgebreide onderzoek via deze link.

Een doordacht toezichtsplan!

Het toezicht op de baders is één van de elementen die bijdragen tot de veiligheid van het zwembadcomplex en de
activiteiten die er plaatsvinden. De redders en toezichthouders vervullen hier een essentiële rol in. De organisatie van dat toezicht kan je vatten in een toezichtsplan. Hoe je dat toezichtsplan zo doordacht mogelijk maakt? Lees het artikel met tips en aandachtspunten in het nieuwste Tijdschrift Lokaal Sportbeleid #278 (valt nog deze week in jouw bus)!

Iedereen redder

Ook de bezoeker zelf heeft zijn aandeel in het veilig verloop van zijn zwembeurt.  Een ontspannende en zorgeloze zwembeurt start in een veilige zwemomgeving. Maar ook de opmerkzaamheid van elke bezoeker, mama en papa in eerste plaats, zijn een grote hulp wanneer er jonge zwemmers in de buurt zijn. Ook bij oudere kinderen die al kunnen zwemmen, is de alertheid van een meezwemmende ouder of vriend(in) een grote meerwaarde. Graag benadrukken we dat elk zwembad het belang van ouderlijk toezicht én een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle zwemmers met zich meedraagt! Vele ogen maken het bad veilig. Wist je trouwens dat je een signalisatiebordje ‘Begeleiding is verplicht voor jonge kinderen’ kan bestellen via onze webshop? Bestel dit bordje – en andere bordjes – hier.

Leren veilig zwemmen met Fred Brevet

Werkt jouw zwemschool, de zwemclubs of de scholen actief in je zwembad met de leerlijn zwemmen van Fred Brevet? Deze opbouw is gebaseerd op een gedragen Leerlijn Zwemmen als leidraad voor efficiënt zwemonderricht in Vlaanderen met de focus op waterwennen, leren overleven en veilig leren zwemmen

Onderstaand filmpje legt in 2 minuten uit waarom!

Meer info? www.fredbrevet.be
Brevetten bestellen? Ga naar de webshop
Ondersteunend materiaal? Download de handleiding, sjablonen, presentaties en meer!

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid