Bestel de tweede editie van 'Noodprocedures in zwembaden'

Volgens VLAREM moet elk publiek toegankelijk zwembad beschikken over geschreven procedures die de werking onder normale en onder noodomstandigheden beschrijven. Maar hoe begin je daaraan? Hoe gedetailleerd moet zo’n procedure zijn? Wat moet ze wel en niet bevatten? En wie betrek je er allemaal bij?

Elk personeelslid en bij uitbreiding iedereen die een taak heeft in de noodprocedure moet ook de inhoud ervan kennen. Hoe pak je het opleiden van die betrokkenen aan? Hoe organiseer je dat? Hoe beoordeel je een oefening? Op deze en veel meer andere relevante vragen van exploitanten van zwembaden biedt deze tweede editie van ‘Noodprocedures in zwembaden’ antwoorden.

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking van uitgeverij Politeia met Netwerk Lokaal Sportbeleid. Deze tweede editie verscheen in september 2023.