Duidelijkheid rond de rubber infill op kunstgrasvelden

Na een lange weg heeft de Europese Commissie intussen duidelijkheid gebracht over een eventueel verbod op microplastics bij kunstgrasvelden. Eind april 2023 stemden de lidstaten al in met het voorstel van de Europese Commissie voor een REACH-beperking om het gebruik van opzettelijk toegevoegde microplastics aan banden te leggen. Deze beperking geldt ook voor rubbergranulaten in kunstgrasvelden.

De lidstaten namen ook een overgangsperiode van acht jaar op in het voorstel om het op de markt brengen van polymere invulmaterialen te verbieden. Op 25 september 2023 werd het verbod dan ook door de Europese Commissie vastgelegd. De transitieperiode is officieel ingegaan op 17 oktober 2023. Hierna (vanaf 2031) zal het verboden zijn om rubber infill nog op de markt te brengen en dus te verkopen.

Houders en/of exploitanten van een kunstgrasveld zijn op dat moment niet verplicht de omschakeling te maken naar een andere infill, maar zullen geen rubber instrooimateriaal meer kunnen aankopen. De bedoeling van de overgangsperiode is dat men voldoende tijd krijgt om over te stappen naar een andere infill, zoals bijvoorbeeld kurk.

Voor meer info kan je terecht op de website van Sport Vlaanderen.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be