Opleidingsdag: Maak een businessplan voor jouw bovenlokaal project

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij publieke actoren (vb. gemeente) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven,…) jaarlijks dossiers voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur kunnen indienen. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1.350.000 euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en renovaties. 31 maart 2023 en 30 september 2023 zijn de volgende deadlines voor indiening. Bij elke oproep is er minstens 5 miljoen euro beschikbaar.

Extra begeleiding bij je bovenlokaal project?

Ambitie om een subsidiedossier in te dienen op korte of langere termijn? Netwerk Lokaal Sportbeleid organiseert tijdens het voorjaar 2024, op vraag van Sport Vlaanderen, opnieuw verschillende workshops om gemeenten, private actoren, clubs, federaties… te ondersteunen bij de opmaak van de dossiers. Belangrijk: we kiezen voor een interactieve aanpak waarbij je aan de slag gaat met je eigen project. We vragen dus een grote betrokkenheid tijdens de workshops.

Overzicht workshops

Je kan inschrijven voor één of meerdere workshops; een overzicht van alle sessies vindt je op deze pagina.

Uitwisseling · Sportinfrastructuur & Ruimte · Oost-Vlaanderen
Opleidingsdag: Maak een businessplan voor jouw bovenlokaal project

Datum

Maandag 26 februari 2024 Van 09u30 tot 15u30

Locatie

Bedrijvencentrum De Punt
Kerkstraat 108
9050 Gent

Toon op kaart

Organisatie

Netwerk Lokaal Sportbeleid
August de Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
03.780.91.00
www.lokaalsportbeleid.be
info@lokaalsportbeleid.be

Contactpersoon: David Van den Bosch
david@lokaalsportbeleid.be

Praktisch

Alle workshops en de opleidingsdag worden gratis aangeboden met steun van Sport Vlaanderen.

Contactpersoon: Sven Meert
sven.meert@sport.vlaanderen
02 209 45 94

Schrijf je in voor deze activiteit