Behaal je BA4-attest voor elektrische installaties

Verdieping · Sportinfrastructuur & Ruimte

Inhoud

Werken aan elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaar. In een eerste dagdeel van deze opleiding leren we welke werkzaamheden door wie mogen uitgevoerd worden met een onderscheid tussen de ‘gewaarschuwden’ (BA4) en de ‘vakbekwamen’ (BA5). De thema’s “motivatie veilig werken”, “wetgeving”, “herkennen van elektrische risico’s”, “oplossen van risico’s” en “veilig werken aan installaties” komen aan bod. Na het volgen van deze halve dag ontvang je een attest BA4. Het is dus geen BA5-opleiding, tenzij op uitdrukkelijke aanvraag.

Bij uitbreiding kan een tweede dagdeel aan de opleiding worden toegevoegd. In een sportinfrastructuur moeten namelijk heel wat klusjes worden opgeknapt; soms door technisch personeel, soms door zaalwachters.: een lekkende kraan repareren, een lamp vervangen, een lopende WC herstellen, een los stopcontact weer vastmaken, bordjes ophangen… Het opzet van dit tweede dagdeel is om deze klusjes aan te pakken, maar wel vanuit een veiligheidsstandpunt. Hoe kan je ze aanpakken zodat ook deze kleine klusjes op een veilige manier gebeuren en hoe kan je de veiligheid van de bezoekers/gebruikers waarborgen? Let dus op: dit is GEEN technische opleiding!

Doelgroep

Deze opleiding is gericht naar zaalwachters.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximum 20 personen aan de opleiding deelnemen. Bij uitzondering kan dit aantal opgetrokken worden, maar dan dient dit vooraf besproken te worden.
Een minimum aantal is er in principe niet. De totale kostprijs staat vast, dus de aanvrager beslist of hij voldoende personeel heeft om deze kost te verantwoorden.

Duur van de opleiding

Eén dagdeel (basis BA4): 3 uur (van 9.30 tot 12.30 uur of van 13.00 tot 16.00 uur)
Twee dagdelen (basis BA4 + uitbreiding): 6 uur (van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur)

Kostprijs

Eén dagdeel (basis BA4): 575 euro excl. btw.
Twee dagdelen (basis BA4 + uitbreiding): 825 euro excl. btw.

Vorming aanvragen