Noodprocedures in zwembaden

Traject · Zwembaden & Open water

Overzicht

Goed uitgewerkte en door alle zwembadmedewerkers goed gekende noodprocedures zijn onontbeerlijk en zelfs verplicht. Iedereen is zich hiervan bewust. Maar in de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig:

  • ‘Ik heb wel noodprocedures, maar wil ze verbeteren. Hoe begin ik hieraan?’
  • ‘Op papier zijn de noodprocedures in orde, maar werken ze echt in een noodsituatie? Zie ik niets over het hoofd?’
  • ‘Hoe weet ik of alle medewerkers de noodprocedures kennen en hoe kan ik ze inoefenen?’

Het handige boekje ‘Noodprocedures in zwembaden: een stappenplan’ helpt je op weg. In de kennisbank vind je hiervan een beknopte samenvatting.

Overzicht modules

Kan je een extra steuntje in de rug gebruiken? Dan kan je kiezen uit deze twee modules:

Module A/ Een begeleidingstraject met collega-zwembaden
Module B/ Een begeleiding op maat van jouw zwembad

Doelgroep

Deze opleiding is gericht naar zwembadbeheerders.

Aantal deelnemers

Om het maximale uit het traject (module A) te halen, houden we de groep bewust klein (minimaal 8 – maximaal 10 deelnemers). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze op elke sessie aanwezig zijn en deze ook degelijk voorbereiden. Voor module B is deze vraag niet relevant.

Duur van de opleiding

Het begeleidingstraject bestaat uit 3 sessies van telkens een hele dag (09u00 – 16u00). De data worden gespreid in de tijd en in overleg met de deelnemers bepaald. De sessies vinden plaats op ons secretariaat in Sint-Niklaas. De locatie voor de oefendag wordt later bepaald. Voor module B is deze vraag niet relevant.

Kostprijs

Als lid van het Netwerk Lokaal Sportbeleid word je bij deelname aan het traject (module A) voor 395 euro (incl. btw) concreet op weg geholpen om de noodprocedures in jouw zwembad aan te pakken.

Voor 2225 euro (doorsnee sportbad) of 2600 euro (recreatiebad) (prijzen exclusief btw)* krijg je advies op maat van jouw zwembad (module B). De overeengekomen prijs zal als volgt gefactureerd worden: 50% bij de ondertekening van de overeenkomst – 25% bij de aanvang van de doorlichting – 25% bij het verstrekken van het advies. De facturatie verloopt via ons.

*Naargelang de grootte en de complexiteit van het zwembad kan de prijs verhogen. Een prijsverhoging kan enkel mits goed gefundeerde argumenten en mits akkoord van alle partijen (Netwerk Lokaal Sportbeleid, Poolguards, zwembad).

Opleiding aanvragen?

Meeting

Als je een module van deze vorming op maat wil inplannen voor jouw zwembad, surf dan naar de specifieke module en vul het formulier onderaan de pagina in.