Noodprocedures in zwembaden - Module B - Een begeleiding op maat van jouw zwembad

Traject · Zwembaden & Open water

Inleiding

Goed uitgewerkte en door alle zwembadmedewerkers goed gekende noodprocedures zijn onontbeerlijk en zelfs verplicht. Iedereen is zich hiervan bewust. Maar in de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig:

  • ‘Ik heb wel noodprocedures, maar wil ze verbeteren. Hoe begin ik hieraan?’
  • ‘Op papier zijn de noodprocedures in orde, maar werken ze echt in een noodsituatie? Zie ik niets over het hoofd?’
  • ‘Hoe weet ik of alle medewerkers de noodprocedures kennen en hoe kan ik ze inoefenen?’

Het handige boekje ‘Noodprocedures in zwembaden: een stappenplan’ helpt je op weg. In de kennisbank vind je hiervan een beknopte samenvatting.

Inhoud

Wie intekent op deze begeleiding schakelt via ons de hulp van Poolguards in. Poolguards ontwikkelde exclusief voor ons een module waarbij zij de bestaande noodprocedures op papier onderzoekt en nieuwe noodprocedures met het betrokken zwembad opstelt. Deze worden dan uitgelegd aan de verantwoordelijken van het zwembad.

Zwembaden die inschrijven voor deze module zullen ook een overeenkomst met MIS (moederbedrijf Poolguards) moeten ondertekenen, die gebruikelijk is bij de werking van MIS. Zodra we uw aanvraag ontvangen, geven we uw gegevens door aan Poolguards. Poolguards maakt dan met u de praktische afspraken voor de opstart van de module. Op dat moment zal u tevens gevraagd worden de overeenkomst met MIS te ondertekenen.

Doelgroep

Deze opleiding is gericht naar zwembadbeheerders.

Kostprijs

Voor 2225 euro (doorsnee sportbad) of 2600 euro (recreatiebad) (prijzen exclusief btw)* krijg je advies op maat van jouw zwembad (module B). De overeengekomen prijs zal als volgt gefactureerd worden: 50% bij de ondertekening van de overeenkomst – 25% bij de aanvang van de doorlichting – 25% bij het verstrekken van het advies. De facturatie verloopt via ons.

*Naargelang de grootte en de complexiteit van het zwembad kan de prijs verhogen. Een prijsverhoging kan enkel mits goed gefundeerde argumenten en mits akkoord van alle partijen (Netwerk Lokaal Sportbeleid, Poolguards, zwembad).

Vorming aanvragen