Vacature: Praktijkassistent volleybal

    →   Solliciteren tot 27-09-2022 23:59 (Brussels time)
    →   Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  
    →   Vakgroep GE30 – Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
    →   AAP tijdelijke aanstelling – 15%

    →   Aantal posities: 1
    →   Referentienummer: 202208/GE30/PA/037

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

Uw opdracht

 • U levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep in het Nederlands (organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen en werkcolleges), in het bijzonder de vakken Interactieve Bewegingsactiviteiten I en II (partim volleybal).

Uw profiel

 • U bent houder van een diploma van Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (of gelijkwaardig). U bent ook houder van het diploma Specifieke Lerarenopleiding (of gelijkwaardig). Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U oefent overige beroepsactiviteiten uit en/of u hebt aantoonbare ervaring die kan bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgebonden onderwijs. Voor de huidige functie is ervaring in het onderwijs vereist.
 • U bent gespecialiseerd in volleybal en u bent in het bezit van een diploma trainer B van de Vlaamse Trainersschool (VTS).
 • U bent didactisch en methodisch sterk onderlegd.
 • U bent bij voorkeur beschikbaar op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag (d.i. rekening houdend met het uurrooster van de opleiding).
 • U hebt interesse in een onderwijsopdracht in vermeld domein.

Ons aanbod

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van 2 jaar. Deze tijdelijke aanstelling is onbeperkt hernieuwbaar voor periodes van maximaal vijf jaar. Opgelet: U kunt niet voor een gecumuleerd percentage van meer dan 30 % als praktijkassistent aan de UGent aangesteld worden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 15 oktober 2022.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Interesse?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 1. In het veld ‘Cv’: uw cv in pdf-formaat
 2. In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 3. In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 4. In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be. Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Frederik Deconinck (frederik.deconinck@UGent.be, +32 (0)9/264 63 28).