Technieker sportinfrastructuur zwembad - Kalmthout

Examen 1 VT (38/38) contractueel technieker sportinfrastructuur, onbepaalde duur, niveau D1 – D3 via de procedure aanwerving en met aanleg van een werfreserve voor een periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar voor een periode van 1 jaar.

Hoofddoel van de functie

Je bent verantwoordelijk voor het algemeen technisch onderhoud van het gemeentelijk zwembad en de gemeentelijke sportinfrastructuur.  Als technieker sta je in voor het uitvoeren van preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden.

Plaats in de organisatie

Je rapporteert rechtstreeks aan de zwembadcoördinator en de patrimoniumbeheerder.

Uitvoerende taken

Technisch onderhoud zwembad(installatie)

 • Je staat in voor wateranalyses en onderhoud van de zwembadinstallatie, pompen en waterbehandelingssysteem.
 • Je analyseert snel en efficiënt problemen.
 • Je lost problemen in de mate van het mogelijke zelfstandig op of onderneemt de juiste acties (onderhoudsfirma’s, leidinggevende inlichten, opmaak melding,…). 
 • Je voert periodiek onderhoudswerkzaamheden uit (zowel preventief als herstellend).
 • Je bewaakt en optimaliseert het energie-, water- en chemicaliëngebruik.
 • Je rapporteert de staat van onderhoud en signaleert dreigende storingen en je adviseert  over onderhoudswerkzaamheden.
 • Je voert dagelijks bedieningswerkzaamheden uit, vooral voor de waterzuiveringsinstallaties.
 • Je staat in voor de controle en afstelling van de verwarming van het zwemwater, de  douches en de algemene verwarming.
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van circulatoren en luchtgroepen. 
 • Je stelt maandelijkse rapportages op in functie van het functioneren en optimaliseren van de technische installaties.
 • Je houdt alle wettelijk verplichte logboeken bij conform de Vlarem Wetgeving.

Technisch onderhoud sportinfrastructuur

 • Je staat in voor kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de sportaccommodaties:
 • sanitaire installaties en centrale verwarming
 • elektrische installaties
 • schilder- en tegelwerken
 • belijning buitensportvelden
 • kleine herstellingen van sportmaterialen 

Functieprofiel

Vereiste vakkennis

 • Elementaire kennis van bouw- en onderhoudstechnieken, evenals van sanitaire installaties, en elektriciteit en c.v.-installaties.
 • Primaire kennis van zwemwaterzuivering en controle op zwemwater.
 • Administratieve vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitvoering van de functie.

Interesse

Voor meer uitleg, bekijk de informatiebrochure en ontdek of jouw competenties hierbij aansluiten!

Hoe solliciteren?

Bezorg je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae en een uittreksel uit het strafregister model 1, niet ouder dan 3 maanden ten laatste op 05-06-2023, via mail (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert) aan: jobs@kalmthout.be.

Of kom deze afgeven op de dienst personeel, elke voormiddag tussen 09u00 en 12u00
– Driehoekstraat 48 te 2920 Kalmthout.