Diensthoofd / sportcoördinator

Genk is een sportieve stad die overtuigd is van het belang van sport en het effect dat sport en bewegen heeft op de mens en de samenleving zowel op vlak van fysieke als mentale gezondheid als op vlak van talentontwikkeling. Sport speelt een cruciale rol in het bouwen aan fitte, gezonde, sterke, sociale, weerbare en gelukkige burgers. We zijn op zoek naar personen die aan deze uitdagen willen meewerken.

De uitdaging

 • De dienst Sportpromotie aansturen om de doelstellingen te realiseren.
 • Sportactiviteiten opzetten om zoveel mogelijk Genkenaren aan het sporten te krijgen of te laten herstarten met sport, ook voor specifieke doelgroepen zoals personen met een beperking.
 • Sportprogramma’s uitwerken, opzetten en coördineren om talentontwikkeling in Genk te maximaliseren.
 • Het sportpromotiebeleid vorm geven a.d.h.v. een ruime visie, de meest recente inzichten en ontwikkelingen in de sportsector en de trends in de maatschappij, en vervolgens het beleid uitwerken en opvolgen.
 • Coördinatie van het hele sportgebeuren in Genk op vlak van o.a. sportevenementen, sportverenigingen, sportpromotie, buitensportinfrastructuur.
 • Ondersteuning en sturing geven aan het Sportnetwerk Genk.
 • Coördinatie van de promotie en communicatie van alle sportactiviteiten en –evenementen die door de Dienst Sport (of samenwerkende organisaties) worden georganiseerd.

Ben jij klaar voor deze uitdagende, afwisselende job? Grijp dan deze kans en stel je kandidaat!

De perfecte match

 • Je beschikt over een masterdiploma lichamelijke opvoeding en 2 jaar relevante ervaring in coachen en leiding geven.
 • Je neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent bereid om flexibel te werken.
 • Je kan je eigen projecten managen.
 • Je geeft graag leiding aan een team o.b.v. een probleemanalyse goede beslissingen nemen.
 • Je communiceert vlot en zorgt steeds voor een klantvriendelijke dienstverlening.

Ons aanbod

 • Een professionele uitdaging op een sportieve site in volle beweging
 • Een verantwoordelijke functie met een hoge graad van autonomie
 • Een gevarieerd takenpakket
 • Een ervaren en dynamisch team en solide ondersteuning
 • Wij bieden een contractuele voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur met een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 3641,48 EUR en 5833,04 EUR aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
 • Er wordt een wervings-/bevorderingsreserve aangelegd.

Solliciteren

Indien je geïnteresseerd bent, kan je je ten laatste op 5 juni 2023 kandidaat stellen via deze link.

Het selectietraject bestaat uit:

 • Preselectie (meer dan 10 kandidaten): verkennend gesprek op 8, 12 of 15 juni 2023.
 • Mondelinge proef met schriftelijke voorbereiding op 19 of 26 juni (afhankelijk van het aantal deelnemers) 2023.
 • Assessment center: datum wordt nog bepaald

Nog vragen

Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Mirjam Poelmans via mirjam.poelmans@genk.be.
Voor meer inlichtingen over deze selectieprocedure kan je contact opnemen met Hilde Ceyssens via hilde.ceyssens@genk.be.