Bouwstenen en tendensen lokaal sportbeleid

De vernieuwde Bouwstenen 2.0 komen er snel aan! Meer info volgt snel.

Bouwstenen lokaal sportbeleid

De 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid sluiten aan bij bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen en kunnen de basis vormen voor jouw lokaal sportbeleid om je gemeente in beweging te zetten.

De brochure is ook vertaald in een een handige powerpoint. Ga er zelf mee aan de slag in je werkgroep, op de sportraad of een andere adviesraad, op een Algemene Vergadering, op een vergadering met collega-diensthoofden, als schepen naar collega-schepenen of gemeenteraadsleden, op burensportdiensten of regiovergaderingen …

Dit ondersteuningsmateriaal werd gerealiseerd door Netwerk Lokaal Sportbeleid (het toenmalige ISB) en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

Tendensen lokaal sportbeleid

In het kader van de lokale verkiezingen van 2018 ontwikkelde Netwerk Lokaal Sportbeleid de uitgave ‘9 tendensen in lokaal sportbeleid’, maar ook nu zijn ze nog actueel een bruikbaar.

De tendensfiches zijn vanuit sport opgesteld in functie van een sterk lokaal sportbeleid, maar bevat ook materiaal waarmee je collega’s uit andere sectoren kan helpen of inspireren. Naast een algemeen kader, een ideale case en achtergrondinformatie is er telkens ook een aanvulling met richtvragen en concrete voorbeelden om ze zo zelf echt mee aan de slag te gaan.

Naast de geschreven informatie zijn er ook bijhorende filmpjes waarin experts hun kijk op een tendens geven en animatiefilmpjes over hoe de toekomst er uit kan zien. De filmpjes kan je gebruiken bij wijze van inleiding op een gesprekavond, als opwarmer voor een brainstorm, als inspiratiebron om je blikveld te verruimen, als start voor een uitwisselingsmoment met collega’s uit de sportsector of andere sectoren, enzovoort.

Factsheets lokaal sportbeleid

De factsheets ‘Sport op de lokale agenda. Facts and figures voor een onderbouwd lokaal sportbeleid.’ bieden je hapklaar materiaal aan om te gebruiken in je omgevingsanalyse voor de sportelementen in het bestuursakkoord en/of het gemeentelijke meerjarenplan. De onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid  van de KU Leuven stond in opdracht van ISB in voor de samenstelling van deze e-publicatie.

In dit overzicht komt een selectie van gegevens aan bod die voor het lokaal sportbeleid relevant zijn. Klik met de handige hyperlinks vooruit en achteruit naar de onderwerpen die je interesseren. De gegevens helpen je om je eigen situatie in te schatten. Pik er die elementen uit die voor jouw context relevant zijn en je kunnen helpen bij het kaderen van bepaalde (te maken) beleidskeuzes op het vlak van sport in jouw stad of gemeente.

‘Sport op de lokale agenda. Facts and figures voor een onderbouwd lokaal sportbeleid.’ werd door KU Leuven gerealiseerd in opdracht van Netwerk Lokaal Sportbeleid (het toenmalige ISB) en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

Kennisbank

Meer weten over tendensen in lokaal sportbeleid?

In de kennisbank bundelden we een pak instrumenten en publicaties als achtergrondinformatie bij de tendensfiches.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid