Bouwstenen en tendensen lokaal sportbeleid

Bouwstenen lokaal sportbeleid

De 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid sluiten aan bij bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen en kunnen de basis vormen voor jouw lokaal sportbeleid om je gemeente in beweging te zetten.

Ga zelf met deze bouwstenen aan de slag in je werkgroep, op de sportraad of een andere adviesraad, op een Algemene Vergadering, op een vergadering met collega-diensthoofden, als schepen naar collega-schepenen of gemeenteraadsleden, op burensportdiensten of regiovergaderingen …

Dit ondersteuningsmateriaal werd gerealiseerd door Netwerk Lokaal Sportbeleid en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

Bouwstenen en Tendensen lokaal sportbeleid 2018

In het kader van de lokale verkiezingen van 2018 ontwikkelde Netwerk Lokaal Sportbeleid een eerste versie van de bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid. Daarnaast ontwikkelden we ook de uitgave ‘9 tendensen in lokaal sportbeleid’, maar ook nu zijn ze nog actueel een bruikbaar om de vergelijking te maken.

De tendensfiches zijn vanuit sport opgesteld in functie van een sterk lokaal sportbeleid, maar bevat ook materiaal waarmee je collega’s uit andere sectoren kan helpen of inspireren. Naast een algemeen kader, een ideale case en achtergrondinformatie is er telkens ook een aanvulling met richtvragen en concrete voorbeelden om ze zo zelf echt mee aan de slag te gaan.

Naast de geschreven informatie zijn er ook bijhorende filmpjes waarin experts hun kijk op een tendens geven en animatiefilmpjes over hoe de toekomst er uit kan zien. De filmpjes kan je gebruiken bij wijze van inleiding op een gesprekavond, als opwarmer voor een brainstorm, als inspiratiebron om je blikveld te verruimen, als start voor een uitwisselingsmoment met collega’s uit de sportsector of andere sectoren, enzovoort.

Kennisbank

Meer weten over de bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid?

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid