Telex Raad van Bestuur

Januari 2022

De Raad van Bestuur zette het nieuwe jaar in met een digitale bestuursvergadering. Hieronder een greep uit de dossiers die besproken werden.

 • Opvolging financiën.
 • Het bestuur ging verder met de opvolging van de organisatie van Congres Lokaal Sportbeleid 2022.
  • Overlopen inhoudelijke sessies.
  • Opvolging panel en plenum sprekers.
 • Verder bespreking kandidatuur om het Congres Lokaal Sportbeleid te ontvangen in 2023.
 • Beleidsplanning 2022: Terugkoppeling inhoudelijke oefening samen met team en aangepast jaaractieplan voor Sport Vlaanderen.
 • Stand van zaken bedrijfspartnerships 2022.
 • Werking provinciale afdelingen en terugblik overleg met Sport Vlaanderen.
 • De corona-actualiteit (overlegcomité 3 december 2021) werd besproken samen een terugkoppeling van de klankbordgroep Sport en Corona van 3 januari 2022. Ook het dossier rond ventilatie en luchtkwaliteit werd verder opgevolgd.
 • Blik op Europa: Toelichting EU Sport Link.
 • De kalender voor 2021-2022 werd toegelicht. De vormingsbrochure is net de deur uit.
 • Ook in 2022 zal Netwerk Lokaal Sportbeleid begeleiding voorzien voor de subsidieaanvragen bovenlokale sportinfrastructuur.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid