Sport & bewegen in de publieke ruimte

Sport & bewegen in de publieke ruimte

+

-

In 2018 bood het toenmalige ISB 5 lokale besturen coaching in het opmaken van een ontwerp van beweeg- en sportvriendelijke publieke ruimte. Naast die coaching ontwikkelden we tegelijk instrumenten die ook bij andere lokale besturen kunnen gebruikt worden om tot een ontwerp te komen dat ‘klaar voor realisatie’ is.

 

De publicatie geeft een stappenplan mee om een proces op poten te zetten, een concept om op een effectieve manier je project te omschrijven voor ontwerpbureaus, een handige inkijk in hoe je de participatie in dit soort projecten kan aanpakken en richtlijnen om je sportsite meer publiek te maken. Naast die instrumenten maak je ook kennis met vijf uitgewerkte praktijkvoorbeelden (ontwerpfase).

 

Deze publicatie is bedoeld voor trekkers van lokale projecten in de buitenruimte en voor lokale besturen, zowel vanuit de sport- en bewegingssector als vanuit de sector van de publieke ruimte.

Ze kwam tot stand met medewerking van Kind en Samenleving, VRP en de Vlaamse Overheid.

 

Deze publicatie wordt gratis aangeboden voor diensten die hier mee aan de slag willen gaan (zolang de voorraad strekt – 1 exemplaar per bestelling). Enkel de verzendingskosten worden aangerekend.

 

Prijs incl. BTW.

 

Leden: €4,30
Niet-leden: €4,30
;