Tijdschrift Lokaal Sportbeleid

Het Tijdschrift Lokaal Sportbeleid (het vroegere VTS – Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer) informeert schepenen van Sport, sportfunctionarissen, sportpromotoren, beheerders en directeurs van zwembaden en sport- en recreatiecentra … over relevante thema’s als sport – en recreatiebeleid, beheer en bouw van sportaccommodaties, wetgeving, veiligheid, sportonderzoek …

Naast een tweemaandelijks vaktijdschrift (het tijdschrift wordt 4 keer per jaar gepubliceerd) is het ook een ledenblad dat o.a. bericht over provinciale (sport)activiteiten, studie– en vormingsdagen, bijscholingen, studiereizen, congressen, beurzen, vacatures …

Leden van Netwerk Lokaal Sportbeleid krijgen het tijdschrift als deel van hun lidmaatschap. Voor een extra abonnement of als niet-lid betaal je € 60 (buitenland € 70), studenten betalen slechts € 20. Een los nummer bijbestellen kost € 15.