Werkgroep Sportparticipatie

Netwerk Lokaal Sportbeleid zet samen met de werkgroep Sportparticipatie in op kennisontwikkeling- en deling rond anders-georganiseerde sport, Buurtsport, diversiteit en toegankelijkheid. De expertise van de werkgroep wordt ter beschikking gesteld aan het lokale (sport)beleid. De werkgroep is samengesteld uit sportdienstmedewerkers die ervaring hebben met het laagdrempelig aanbieden van sporten en enkele externe partners die sportdiensten kunnen ondersteunen in deze materie.

Samenstelling