Nieuws

11.06.2021

De eerste groepsaankopen van Sport Vlaanderen zijn bekend

Lees meer

11.06.2021

Subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur klaar in najaar 2021?

Lees meer

31.03.2021

Deadline rapportering pesticiden nadert

Lees meer

17.03.2021

Oproep naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

Scholen krijgen stimulans om hun infrastructuur te delen, zowel indoor als outdoor.

Lees meer

17.06.2020

Bezoek de bedrijvenbeurs op het congres 2020

Deze bedrijven zullen er zijn om hun nieuwste aanbod voor te stellen.

Lees meer