Nieuws

21.08.2023

Voor iedereen een pracht van een werkkracht

Een werknemer met een arbeidsbeperking kan de ideale versterking zijn op de werkvloer. Dankzij de premies van individueel maatwerk worden eventuele bijkomende kosten als gevolg van de arbeidsbeperking gecompenseerd en wordt begeleiding mogelijk. Want een pracht van een werkkracht, die laat u niet schieten. Wie een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst heeft of aanwerft, kan vanaf 3 juli 2023 individueel maatwerk aanvragen.

Lees meer

16.08.2023

Tijdschrift Lokaal Sportbeleid #286 in jullie brievenbus

Volgende week ligt Tijdschrift Lokaal Sportbeleid #285 in jullie brievenbus. Ontdek welke onderwerpen aan bod komen in dit nieuwe nummer van Tijdschrift Lokaal Sportbeleid.

Lees meer

24.07.2023

Podcast Lokaal Sportbeleid: Tweede call leermobiliteit binnen Europa

Na de eerste call voor leermobiliteit voor sportcoaches, vrijwilligers en professionele medewerkers in de sportsector maken we ons op voor een tweede call. Maar wat houdt deze call nu juist in? Hoe kan je als lokaal bestuur leren van jouw Europese collega’s? En waarom kan deze leermobiliteit interessant zijn voor jou? Jeroen Vanderputte, Bart Verschueren en Simon De Coster nemen het in deze aflevering onder de loep. Veel luisterplezier!

Lees meer

24.07.2023

Nieuws uit Europa: nieuwe podcast, infosessie leermobiliteit, #BEInclusive awards, Europese Week van de Sport

De eerste Vlaamse sportorganisaties kunnen in de zomer van 2023 naar het buitenland gaan via het nieuwe Erasmus+ Sport programma “leermobiliteit voor coaches en medewerkers van sportorganisaties. Ondertussen staat de tweede call van 2023 open. In een nieuwe aflevering van Podcast Lokaal Sportbeleid geven we hierover meer info. Verder staat de Europese Week van de Sport nog op het programma, alsook de #BeInclusive EU Sport Awards.

Lees meer

20.07.2023

Bouw aan een bruisend vrijetijdslandschap: Ontdek inspiratienota lokaal vrijetijdsbeleid

De VVSG schreef samen met een aantal partners uit de vrijetijdssector de “Inspiratienota voor een lokaal vrijetijdsbeleid” die negen thema’s zoals toegankelijkheid van het aanbod of infrastructuur verder uitdiept.

Lees meer

20.07.2023

AED-verplichting voor voetbalclubs vanaf 1 juli!

Vanaf 1 juli 2023 moeten alle voetbalclubs in Vlaanderen een Automatische Externe Defibrillator (AED) op hun terreinen hebben. Deze verplichting wordt opgenomen in de terreinkeuringscriteria en treedt in werking bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Lees meer

20.07.2023

Projectoproep Expertenpool ter ondersteuning van lokale besturen in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme

Aan de hand van een projectoproep wil de minister komen tot een verzameling (“pool”) van experten elk met een heel gespecialiseerd aanbod en expertise inzake de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme, om deze ter beschikking te stellen aan de lokale besturen.

Lees meer

20.07.2023

Nieuwe e-learning: zo creëer je een gezonde publieke ruimte

Gezond Leven ontwikkelde een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die lokaal aan de slag wil gaan om een gezonde publieke ruimte te realiseren.

Lees meer

20.07.2023

Participatiestudie: de vervolgmeting

5 jaar geleden, in 2018, werd de sportparticipatie van personen met een beperking in Vlaanderen voor de eerste keer in kaart gebracht. G-sport Vlaanderen slaat net zoals in 2018 de handen in elkaar met de KU Leuven voor een vervolgstudie.

Lees meer

20.07.2023

Oproep 'Lokale partnerschappen'

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) heeft als doel om vanaf 2024 een dienstverlening te faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken. Ze willen hen helpen om vanuit hun context, gehoord/gezien te worden rond hun uitdagingen zodat ze ten volle kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Om dit te verwezenlijken wil Europa WSE op lokaal niveau partnerschappen opzetten tussen alle relevante experten in het veld.

Lees meer